Místostarostka městské části Praha 7, kompetence: územní rozvoj, participace

Od 1. 11. 2023 vykonává funkci místostarostky jako neuvolněná. 

placeholder

Burgerová Lenka, Ing. arch., Ph.D.

místostarostka
dveře 5.06
gsm. +420603204782
BurgerovaL@praha7.cz

Vystudovala architekturu na Vysokém učení technickém v Brně a historii se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2008 vyučuje urbanistické předměty, stavební právo a územní plánování na univerzitách v Liberci a Praze. Během svého působení (2014–2022) jako místostarostka pro rozvoj vyjednávala v zájmu Prahy 7 s developery, formulovala stanoviska Prahy 7 k různým rozvojovým projektům, pomohla otevřít pěší cestu mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků a zasadila se o vznik parku U Vody. Miluje běžky, ve volném čase čte, poslouchá muziku a věnuje se svým dětem.

Grünová Lucie

asistentka místostarostky L. Burgerové, místostarosty K.V. Mareše, radního J. Hurrleho a radního J. Knitla
dveře 5.06
tel. +420220144256
gsm. +420778887217
GrunovaL@Praha7.cz