Místostarostka Městské části Praha 7, kompetence: Rozvoj 

placeholder

Burgerová Lenka, Ing. arch., PhD.

radní
tel. +420730187067
BurgerovaL@praha7.cz

Architektka a historička. Nyní pracuje především jako radní Prahy 7, několik málo hodin týdně věnuji výuce vývoje urbanismu a dalších urbanistických témat na FF UJEP v Ústí nad Labem a na FA ČVUT a FF UK v Praze.
Lenka se podílí na několika neziskových projektech, které se věnují propagaci a záchraně architektonického a uměleckého dědictví, je členkou Pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA. Lenka je šťastně vdaná a má tři skvělé děti. V Praze 7 Lenka mj. usiluje o vznik parku podél celého holešovického nábřeží až do Stromovky, otevření velkého rozvojového území Bubny – Zátory, dohlíží na úpravu ulic, aby byly komfortnější a bezpečnější pro chodce a aby v nich mohly růst stromy.

Turnerová Johana

asistentka místostarostky Lenky Burgerové a radního Ondřeje Mirovského
dveře č. 216
tel. +420220144255
TurnerovaJ@Praha7.cz