Místostarostka městské části Praha 7, kompetence: Územní rozvoj, agenda MA21 v oblasti participace občanů

placeholder

Burgerová Lenka, Ing. arch., Ph.D.

místostarostka
dveře 5.06
gsm. +420773788722
BurgerovaL@praha7.cz

Architektka a historička. Nyní pracuje především jako radní Prahy 7, několik málo hodin týdně věnuji výuce vývoje urbanismu a dalších urbanistických témat na FF UJEP v Ústí nad Labem a na FA ČVUT a FF UK v Praze.
Lenka se podílí na několika neziskových projektech, které se věnují propagaci a záchraně architektonického a uměleckého dědictví, je členkou Pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA. Lenka je šťastně vdaná a má tři skvělé děti. V Praze 7 Lenka mj. usiluje o vznik parku podél celého holešovického nábřeží až do Stromovky, otevření velkého rozvojového území Bubny-Zátory, dohlíží na úpravu ulic, aby byly komfortnější a bezpečnější pro chodce a aby v nich mohly růst stromy.

Bulandrová Lucie, Mgr.

asistentka starosty Jana Čižinského
dveře 5.12
tel. +420220144254
gsm. +420732966613
BulandrovaL@Praha7.cz