Radní městské části Praha 7, kompetence: sociální a zdravotní politika, integrace cizinců, národnostní menšiny.

placeholder

Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.

radní
dveře 5.05
gsm. +420770125246
HurrleJ@praha7.cz

Vyrůstal v česko-německé rodině ve Freiburgu, do České republiky se přestěhoval hned po maturitě v roce 1996 a dva roky pracoval jako dobrovolník pro brněnskou židovskou obec. Následně studoval městské plánování a regionální rozvoj na Technické univerzitě v Berlíně. Jako radní pro sociální problematiku a zdravotnictví (2017–2022) se věnoval zejména vybudování dobré spolupráce mezi sociálním odborem na radnici a dalšími organizacemi, které poskytují péči potřebným. Aktivně se podílel také na vzniku dobře fungujícího systému sociálního a dostupného bydlení. Stojí i za vznikem přepravní službu pro seniory a hůře pohyblivé občany Taxík Maxík či za prodloužením provozní doby pečovatelské služby do večerních hodin. Sedmička v době jeho působení opakovaně získala ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí ČR za promyšlené postupy v sociální oblasti. Rád čte a jezdí na kole.

Grünová Lucie

asistentka místostarostky L. Burgerové, místostarosty K.V. Mareše, radního J. Hurrleho a radního J. Knitla
dveře 5.06
tel. +420220144256
gsm. +420778887217
GrunovaL@Praha7.cz