Informace poskytnuté MČ Praha 7 ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Č.j. – 1/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se povolení k umístění oplocení


Č.j. – 2/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se činnosti oddělení matrik


Č.j. – 3/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebních projektů


Č.j. – 4/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se propagačních předmětů


Č.j. – 5/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se parkovacích stání


Č.j. – 6/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se představitelů MČ Praha 7


Č.j. – 7/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se pozemků a staveb při ul. Varhulíkové


Č.j. – 8/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se bytového domu Na Maninách


Č.j. – 9/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se provozu trhů v MČ


Č.j. – 10/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se řešení přestupků rušení nočního klidu


Č.j. – 11/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se kácení a následných úprav


Č.j. – 12/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se plakátových ploch


Č.j. – 13/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dokumentace k podzemnímu průchodu


Č.j. – 14/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se seznamu parkovacích ploch a garážových stání


Č.j. – 15/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se financování základních škol P7 z období let 2016 a 2017


Č.j. – 16/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se pravomocí a váhy vyjádření Společenství vlastníků jednotek

odpověď (PDF, 1000 kB)  odpověď (DOC, 43 kB)


Č.j. – 17/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se váhy nesouhlasu SVJ při změně v užívání nebytové jednotky s drobnými stavebními úpravami

odpověď (PDF, 208 kB)  odpověď (RTF, 14 kB)


Č.j. – 18/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se kopie územních rozhodnutí pro akci „ festival Metronome“ na Výstavišti Holešovice.

odpověď (PDF, 200 kB)  odpověď (RTF, 6 kB)


Č.j. – 19/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se poskytnutí objednávky a znaleckého posudku na tepelná čerpadla ZŠ TGM

žádost (PDF, 60 kB)

odpověď (PDF, 264 kB)  odpověď (docx, 36 kB) příloha (PDF, 1530 kB)


Č.j. – 20/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se odvolání proti rozhodnutí odboru správních agend ÚMČ Praha 7

odpověď (PDF, 201 kB)  odpověď (docx, 52 kB)


Č.j. – 21/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se povolení zahrádky Cross club, Praha 7

odpověď (PDF, 249 kB)  odpověď (RTF, 480 kB)


Č.j. – 22/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se implementace GDPR u povinného subjektu

odpověď (PDF, 217kB)  odpověď (RTF, 38 kB)


Č.j. – 23/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se právních úkonů pro akci „ festival Metronome“ na Výstavišti Holešovice.

odpověď (PDF, 147kB)  odpověď (RTF, 48 kB)


Č.j. – 24/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se úpravy travnatého pruhu a zastávky MHD.

odpověď (PDF, 203 kB)  odpověď (RTF, 241 kB)


Č.j. – 25/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se sjednaných kolektivních smluv.

odpověď (PDF, 158 kB)  odpověď (RTF, 236 kB)


Č.j. – 26/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se umístění laviček v travnatém pruhu.

odpověď (PDF, 204 kB)  odpověď (RTF, 234 kB)


Č.j. – 27/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se externích právních služeb.

odpověď (PDF, 235 kB)  odpověď (RTF, 268 kB)


Č.j. – 28/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebních prací v areálu Výstaviště Holešovice.

odpověď (PDF, 165 kB)  odpověď (RTF, 263 kB)


Č.j. – 29/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se rozhodnutí Policie ČR.

odpověď (PDF, 162 kB)  odpověď (RTF, 242 kB)


Č.j. – 30/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupkových řízení.

odpověď (PDF, 167 kB)  odpověď (RTF, 247 kB)


Č.j. – 31/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vydávání Hobuletu.

odpověď (PDF, 229 kB)  odpověď (RTF, 250 kB)


Č.j. – 32/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Voličské průkazy k přímé volbě prezidenta.

odpověď (PDF, 346 kB)  odpověď (RTF, 238 kB)


Č.j. – 33/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náklady a rozsahy tisku za roky 2015, 2016 a 2017.

odpověď (PDF, 358 kB)  odpověď (RTF, 264 kB)


Č.j. – 34/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se budovy U Průhonu 38.

odpověď (PDF, 175 kB)
odpověď (RTF, 242 kB)
příloha  (.xlsx, 34 kB)


Č.j. – 35/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudační rozhodnutí vybraných objektů.

odpověď (PDF, 161 kB)
odpověď (RTF, 143 kB)
příloha č. 1 (PDF, 150 kB)        příloha č. 2 (PDF, 114 kB)


Č.j. – 36/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopií žádostí o povolení užívání objektů.

odpověď (PDF, 229 kB)
odpověď (RTF, 274 kB)
příloha č. 1 (PDF, 5,37 MB)        příloha č. 2 (PDF, 579 kB)  

příloha č. 3 (PDF, 7,72 MB)


Č.j. – 37/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopií související s kolaudací prostoru.

odpověď (PDF, 155 kB)
odpověď (RTF, 236 kB)
příloha č. 1 (PDF, 2,00 MB)


Č.j. – 38/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odměny za novinářskou práci.

odpověď (PDF, 208 kB)  odpověď (RTF, 241 kB)


Č.j. – 39/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty odpadkových košů.

odpověď (PDF, 285 kB)  odpověď (RTF, 244 kB)


Č.j. – 40/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopie odpovědi starosty MČ Praha 7.

odpověď (PDF, 165 kB)
odpověď (RTF, 231 kB)
příloha (PDF, 382 kB)


Č.j. – 41/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přihlášek do soutěže na pronájem části nebytového prostoru.

odpověď (PDF, 182 kB)  odpověď (RTF, 264 kB)


Č.j. – 42/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie zápisu z jednání Zastupitelstva MČ Praha 7.

odpověď (PDF, 167 kB)
odpověď (RTF, 233 kB)

příloha č. 1 (PDF, 115 kB)     

příloha č. 2 (PDF, 83,5 kB)     

příloha č. 1 (RTF, 173 kB)

příloha č. 2 (RTF, 342 kB)


Č.j. – 43/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

odpověď (PDF, 155 kB)
odpověď (RTF, 232 kB)
příloha (PDF, 125 kB)


Č.j. – 44/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopií listin ze stavebního řízení.

odpověď (PDF, 163 kB)  odpověď (RTF, 247 kB)


Č.j. – 45/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotační řízení v letech 2015 – 2018.

odpověď (PDF, 340 kB)  odpověď (RTF, 363 kB)


Č.j. – 46/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty registrovaných psů k 30.06.2018.

odpověď (PDF, 340 kB)  odpověď (RTF, 363 kB)


Č.j. – 47/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Čerpání finančních prostředků z Fondů EU.

odpověď (PDF, 154 kB)
odpověď (RTF, 233 kB)
příloha (PDF, 244 kB)


Č.j. – 48/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytování finančních prostředků objektům školského typu.

odpověď (PDF, 158 kB)  odpověď (RTF, 242 kB)


Č.j. – 49/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Umístění stánků pro podpis pod petici pro kandidaturu volební strany na území Prahy 7.

odpověď (PDF, 216 kB)  odpověď (RTF, 263 kB)


Č.j. – 50/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace spojené s výběrem „Nové radnice pro Prahu 7“.

odpověď (PDF, 179 kB)  odpověď (RTF, 254 kB)


Č.j. – 51/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopií dokumentů k „Nové radnici pro Prahu 7“.

odpověď (PDF, 178 kB)  odpověď (RTF, 259 kB)


Č.j. – 52/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náklady na zajištění souladu s GDPR.

odpověď (PDF, 212 kB)  odpověď (RTF, 247 kB)


Č.j. – 1/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vyřizování žádostí o informace podle zákona 106/1999


Č.j. – 2/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se počtu parkovacích míst


Č.j. – 3/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se prodeje bytových a nebytových jednotek


Č.j. – 4/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 5/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se NBP v majetku Městské části Praha 7


Č.j. – 6/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vydání nemovitého majetku


Č.j. – 7/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 8/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se počtu zaměstnanců MČ Praha 7


Č.j. – 9/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF  


Č.j. – 10/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 11/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se privatizace bytové jednotky na adrese U Smaltovny 22/1334 


Č.j. – 12/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se investičních plánů obce pro rok 2017


Č.j. – 13/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se nemovitosti Ortenovo nám. 26a


Č.j. – 14/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vydaných loveckých lístků


Č.j. – 15/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se poskytnutí dokumentace


Č.j. – 16/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se SAZu


Č.j. – 17/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se problematiky psů


Č.j. – 18/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 19/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tramvajové zastávky na Štvanici


Č.j. – 20/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tramvajové zastávky na Štvanici  


Č.j. – 21/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavby “ Rezidence Maniny“


Č.j. – 22/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebních úpravu domu Umělecká 586/9


Č.j. – 23/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výše nájmů pozemků


Č.j. – 24/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavy „Body The Exhibition“ 


Č.j. – 25/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavy „Body The Exhibition“ 


Č.j. – 26/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavy „Body The Exhibition“ 


Č.j. – 27/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zeleně v MŠ Na Výšinách


Č.j. – 28/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se map zón s dopravním omezením


Č.j. – 29/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se odstranění stavby betonárky SKANSKA


Č.j. – 30/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se poskytnutí stavební dokumentace


Č.j. – 31/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přístupové komunikace v k.ú. Troja


Č.j. – 32/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se podzemních garáží na Letné a Prašném mostě


Č.j. – 33/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se sbírky “Obnova kolotoče na Letné”


Č.j. – 34/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vymáhání daňových nedoplatků


Č.j. – 35/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se oznámení o spáchání přestupku


Č.j. – 36/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zveřejnění na el. úřední desce


Č.j. – 37/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního rozhodnutí stavby – Protipovodňová opatření


Č.j. – 38/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se škodlivého ptactva


Č.j. – 39/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavby v areálu bývalé „FERONY“


Č.j. – 40/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 41/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebních úprav v rámci objektu na adrese Tusarova 791/31


Č.j. – 42/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 43/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se časopisu Hobulet


Č.j. – 44/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se mimozemské civilizace


Č.j. – 45/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravy


Č.j. – 46/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravního značení


Č.j. – 47/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přechodné úpravy provozu v ulici Trojská


Č.j. – 48/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního řízení

 

Č.j. – 1/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přerušení ZPS během vánočních svátků 

odpověď (PDF, 139,1 kB) odpověď (DOC, 46,5 kB)


Č.j. – 2/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se krmítek pro holuby

odpověď (PDF, 80,9 kB)  odpověď (RTF, 239,8 kB) příloha (PDF, 880,9 kB)


Č.j. – 3/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tzv. bezbariérových bytů

odpověď (PDF, 300,4 kB) odpověď (RTF, 54,5 kB)


Č.j. – 4/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se všech došlých faktur od  roku 2010 – 2015

odpověď– prodloužení lhůty (PDF, 143,3 kB)  odpověď – prodloužení lhůty (RTF, 92,8 kB) 


Č.j. – 5/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se platných pojistných smluv

odpověď (PDF, 131,9 kB) odpověď (RTF, 114 kB)


Č.j. – 6/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se úkolů R MČ P7

podání (PDF, 586,9 kB)
odpověď (PDF, 214 kB)  odpověď (RTF, 214 kB) příloha (PDF, 301,8 kB)


Č.j. – 7/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopisů  Zastupitelstvu MČ P7

podání (PDF, 97,4 kB)
odpověď (PDF, 296,9 kB ) odpověď (RTF, 240,9 kB)  příloha (PDF, 333,5 kB)


Č.j. – 8/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se bytových jednotek 

odpověď (PDF, 171,3 kB)  odpověď (RTF, 258,9 kB)


Č.j. – 9/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupkových řízení

podání (PDF, 184,8 kB)
odpověď (PDF, 221,8 kB)  odpověď (XLS, 40,5 kB)


Č.j. – 10/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se plánovaných investičních projektů v roce 2016

odpověď (PDF, 133,3 kB) odpověď (RTF, 115,8 kB) 


Č.j. – 11/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se podomního prodeje

odpověď (PDF, 34,1 kB)  odpověď (RTF, 238,7 kB)


Č.j. – 12/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přiložené fotografie

odpověď (PDF, 141,5 kB)  odpověď (RTF, 255,8 kB)


Č.j. – 13/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se propagace na webu a profilu MČ P7 na Facebooku

podání (PDF, 97,8 kB)
odpověď (PDF, 210,9 kB)  odpověď (RTF, 251,1 kB)


Č.j. – 14/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se rozhodnutí o kácení stromů

podání (PDF, 83,6 kB)
odpověď (PDF, 439,3 kB) odpověď (RTF, 251,8 kB)


Č.j. – 15/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se jízd na zákaznické karty

podání (PDF, 95,7 kB)
odpověď (PDF, 59 kB ) příloha (PDF, 360,8 kB)


Č.j. – 16/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

podání (PDF, 179,1 kB) 
odpověď (PDF, 150,7 kB)  odpověď (RTF, 99,6 kB)


Č.j. – 17/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se pozemků BD U VODY s.r.o.

podání (PDF, 189,5 kB)
odpověď (PDF, 319 kB)


Č.j. – 18/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se ve věci stavby U Průhonu 11

odpověď (PDF, 210,8 kB) ) odpověď (RTF, 111,4 kB)


Č.j. – 19/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se naplnění usnesení RMČ č. 0306/16

podání (PDF, 107,2 kB)
odpověď (PDF, 62,5 kB)  přílohy (PDF, 994,3 kB)


Č.j. – 20/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupků za znečišťování veřejného prostranství

podání (PDF, 108,1 kB)
odpověď (PDF, 172,2 kB) odpověď (RTF, 262,1 kB)


Č.j. – 21/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupků v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta Si Ťin Pchinga

odpověď (PDF, 152,9 kB)  odpověď (RTF, 256,9 kB)


Č.j. – 22/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupků za znečišťování veřejného prostranství (doplnění)

podání (PDF,  301,4 kB)
odpověď (PDF, 256,8 kB) odpověď (RTF, 311,6 kB)


Č.j. – 23/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavby „Bytový dům U Vody“

odpověď (PDF, 166,9 kB)  odpověď (RTF, 132,8 kB)
příloha 1 (PDF, 1 MB)
příloha 2 (PDF, 242,8 kB) 
příloha 3 (PDF, 158,6 kB)
příloha 4 (PDF, 191,4 kB)


Č.j. – 24/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního ohlášení

odpověď (PDF, 172,3 kB) odpověď (RTF, 144,7 kB)  příloha – Rozhodnutí (PDF, 211,5 kB)


Č.j. – 25/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se signalizace na Strossmayerově náměstí

podání (PDF, 103,8 kB)
odpověď (PDF, 194,7 kB) odpověď (RTF, 237,8 kB)


Č.j. – 26/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

odpověď (PDF, 311,7 kB)  odpověď (RTF, 253,5 kB)


Č.j. – 27/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se projektové dokumentace

odpověď (PDF, 165,1 kB) odpověď (RTF, 253,3 kB)


Č.j. – 28/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se licenční smlouvyy s BBC

podání (PDF, 97,3 kB)
odpověď (PDF, 73,6 kB) odpověď (RTF, 40 kB)


Č.j. – 29/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se smluv se společností euro AWK

odpověď (PDF, 436,6 kB)  odpověď (RTF, 261,7 kB)


Č.j. – 30/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se funkce „metodik“

podání (PDF, 25,5 kB)
odpověď (PDF, 497,8 kB)  odpověď (RTF, 272,2 kB)


Č.j. – 31/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se bytových jednotek U Smaltovny

odpověď (PDF, 173,6 kB)  odpověď (RTF, 258,1 kB)


Č.j. – 32/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se uveřejněné fotografie

odpověď (PDF, 66,4 kB) odpověď (RTF, 37,9 kB)


Č.j. – 33/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se bytových jednotek

podání (PDF, 179,8 kB)
odpověď (PDF, 170,2 kB) odpověď (RTF, 258,6 kB)
rozhodnutí (PDF, 248,7 kB)


Č.j. – 34/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zaměstnankyně Městské části Praha 7 

podání (PDF, 45,9 kB)
odpověď (PDF, 154,4 kB)  odpověď (RTF, 268,6 kB)


Č.j. – 35/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravních přestupků

odpověď (PDF, 157,1 kB)  odpověď (RTF, 258,8 kB)


Č.j. – 36/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se uveřejněné fotografie

podání (PDF, 158,1 kB)
odpověď (PDF, 75,7 kB)   odpověď (RTF, 37,7 kB)


Č.j. – 37/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se místního referenda

podání (PDF, 65,7 kB) 
odpověď (PDF, 183,4 kB)  odpověď (RTF, 254,7 kB)
Usnesení RMČ P7 č. 0472/14-R
Usnesení ZMČ P7 č. 0075/14-Z
Příloha k usnesení ZMČ P7 č. 0075/14
Usnesení RMČ P7 č. 0024/15-R
Dopis Bc. Libora Hadravy, radního HMP
Dopis Mgr. Ondřeje Mirovského, M.EM
Usnesení RMČ P7 č. 0296/15-R
Příloha usnesení RMČ P7 č. 0296/15-R
Usnesení ZMČ P7 č. 0096/15-Z


Č.j. – 38/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tajemníka úřadu

podání (PDF, 110,4 kB) 
odpověď (PDF, 215,4 kB) odpověď (RTF, 236,4 kB)


Č.j. – 39/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se černé stavby

odpověď (PDF, 200,6 kB) odpověď (RTF, 128 kB)


Č.j. – 40/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se povolení na stavbu

odpověď (PDF, 254,8 kB)  odpověď (RTF, 139,5 kB)


Č.j. – 41/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se působení vedoucích úředníků

odpověď (PDF, 210 kB) odpověď (RTF, 286,2 kB)


Č.j. – 42/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se platů nejvýše postavených úředníků

odpověď (PDF, 205,9 kB) odpověď (RTF, 139,5 kB)


Č.j. – 43/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se smluvních vztahů uzavřených mezi MČ Praha 7 a stavebníky na území MČ

podání (PDF, 146,6 kB)
odpověď (PDF, 195,3 kB) odpověď (RTF, 1 MB) 
Přílohy: 

Dohoda o spolupráci č. 03/ORZ/2016 mezi MČ a spol. Daramis Estate s.r.o. ze dne 29. 6. 2016
Darovací smlouva č. 05/ORZ/2016 mezi MČ a spol. City Holešovice a.s.ze dne 25. 7. 2016
Darovací smlouvu mezi MČ a spol. CARASCO s.r.o. ze dne 12. 12. 2008
Darovací smlouva mezi MČ a spol. Světova s.r.o. ze dne 17. 12. 2008
Darovací smlouvač. 01/ORZ/2016  mezi MČ a spol. Vivus Aréna a.s. ze dne 15. 6. 2016 
Darovací smlouva č. 04/ORZ/2016 mezi MČ a spol. Vivus Argentinská a.s. ze dne 25. 7. 2016


Č.j. – 44/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vlastnictví sportovní haly

podání (PDF, 31,7 kB)
odpověď (PDF, 336,7 kB) odpověď (RTF, 234,2 kB)


Č.j. – 45/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se akcií MČ

odpověď (PDF, 152,5 kB)  odpověď (RTF, 257,6 kB)


Č.j. – 46/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se nahlédnutí do dokumentů

podání (PDF, 40,1 kB)
podání (PDF, 35 kB)
odpověď (PDF, 148,4 kB) odpověď (RTF, 255 kB)


Č.j. – 47/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

podání (PDF, 64,9 kB)
odpověď (PDF, 298,1 kB)  odpověď (RTF, 39,6 kB)


Č.j. – 48/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravní značky

odpověď (PDF, 190,4 kB) odpověď (RTF, 257,6 kB)


Č.j. – 49/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se běžících řízení

podání (PDF, 157,6 kB)
odpověď (PDF, 214,6 kB)   odpověď (RTF, 104,9 kB)


Č.j. – 50/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zrušení jízdních pruhů

podání (PDF, 461,9 kB) 
odpověď (PDF, 230,9 kB)  odpověď (RTF, 236,3 kB)


Č.j. – 51/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se radničních listů

podání (PDF, 86,7 kB)
odpověď (PDF, 80 kB)   odpověď (RTF, 38,6 kB)


Č.j. – 52/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se otázek spojených s programovým prohlášením Rady MČ

odpověď (PDF, 271,1 kB) odpověď (RTF, 315,9 kB)


Č.j. – 53/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se softwarového auditu

odpověď (PDF, 200,8 kB)  odpověď (RTF, 250,5 kB)


Č.j. – 54/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se informačních systémů veřejné správy

odpověď (PDF, 203,6 kB)  odpověď (RTF, 258,2 kB)


Č.j. – 55/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se sociálních pohřbů

odpověď (PDF, 517,5 kB)  odpověď (RTF, 237,2 kB)


Č.j. – 56/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tramvajové zastávky na Štvanici

podání (PDF, 82 kB)
odpověď (PDF, 193,9 kB) odpověď (RTF, 53,4 kB)


Č.j. – 57/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů  

odpověď (PDF, 155,6 kB) odpověď (RTF, 257,8 kB)


Č.j. – 58/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se restauračního zařízení

podání (PDF, 37 kB)
odpověď (PDF, 101,3 kB)  odpověď (RTF, 33,5 kB)  příloha (PDF, 301,8 kB)


Č.j. – 59/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se udělení cen MČ Praha 7 a ocenění Zastupitelstva MČ Praha 7

podání (PDF, 96 kB)
odpověď (PDF, 60,7 kB)  odpověď (RTF, 39,3 kB)  příloha (PDF, 424 kB)


Č.j. – 60/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se došlých faktur v letech 2010-2015

podání (PDF, 107,8 kB)
odpověď (PDF, 90,6 kB)


Č.j. – 61/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výběrového řízení na nového tajemníka Úřadu MČ Praha 7

odpověď (PDF, 243,5 kB)  odpověď (RTF, 251,3 kB)


Č.j. – 62/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se parkování a odstavování vozidel

podání (PDF, 586,9 kB)
odpověď (PDF, 193,8 kB)  odpověď (RTF, 54,3 kB)


Č.j. – 63/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

podání (PDF, 291,1 kB) 
odpověď (PDF, 973 kB)