Oddělení strategického řízení (OSŘ) zajištuje strategické řízení a související participaci na Úřadu v rámci platných strategických dokumentů.


  • Zajištuje strategické řízení a související participaci na Úřadu v rámci platných strategických dokumentů.
  • Zajišťuje implementaci Strategie 2030 MČ Praha 7 včetně přípravy, implementace a vyhodnocování akčních plánů Strategie 2030 MČ Praha 7.
  • Zajišťuje tvorbu dílčích koncepcí v oblasti strategického, projektového a procesního řízení včetně rozvoje managementu kvality ISO (plní funkci garanta systému řízení kvality Úřadu).
  • Zaštiťuje evaluaci a systematickou práci s daty a informacemi pro účely efektivního fungování Úřadu.
  • Konzultuje využívání relevantních strategických dokumentů Úřadem s tajemníkem a vedoucími pracovníky.
  • Připravuje materiály na jednání Rady a Zastupitelstva.
  • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
  • Plní úkoly dle pokynů Rady a tajemníka Úřadu.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení - oddělení strategického řízení
Františka Křížka 17
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Kříž Václav, Mgr.

vedoucí oddělení
gsm. +420606523926
KrizV@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Matúšová Petra, PhDr. et Mgr.

koordinátor MA21
gsm. +420723211242
MatusovaP@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Rosůlková Hana, Ing.

manažerka managementu kvality ISO 9001
gsm. +420602623703
RosulkovaH@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Šály Jan, Mgr.

projektový manažer
gsm. +420602889440
SalyJ@Praha7.cz
Františka Křížka 17