Oddělení projektového řízení (PŘ) vykonává funkci projektové kanceláře MČ Praha 7, zajišťuje přípravu a podporu při realizaci projektů v rámci různých dotačních programů. 


Oddělení projektového řízení – PŘ

  • Vykonává funkci projektové kanceláře MČ Praha 7 včetně monitorování příležitostí k využití externích zdrojů pro účely financování a realizace potřebných aktivit v rámci Úřadu a jeho příspěvkových organizací.
  • Zajišťuje přípravu a realizaci projektů financovaných z evropských fondů, ostatních strategických projektů a dalších dotačních programů včetně koordinace a metodické podpory školám a školským zařízením.
  • Spolupracuje na tvorbě dílčích koncepcí v oblasti projektového, strategického a procesního řízení včetně rozvoje managementu kvality ISO a spolupracuje na tvorbě strategie rozvoje Úřadu.
  • Koordinuje agendu školské sociální práce v úzké součinnosti s VZD a zřizovanými školami.
  • Spolupracuje na implementaci Strategie 2030 MČ Praha 7 včetně přípravy, implementace a vyhodnocování akčních plánů Strategie 2030 MČ Praha 7 a její participace směrem k cílovým skupinám.
  • Připravuje materiály na jednání Rady a Zastupitelstva.
  • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
  • Plní úkoly dle pokynů Rady a tajemníka Úřadu.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení - oddělení projektového řízení

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Králová Michaela, Mgr.

vedoucí oddělení
gsm. +420606471440
KralovaM@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Ernestová Barbora

projektová manažerka
gsm. +420604487829
ErnestovaB@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Ohrablová Vladimíra

projektová manažerka
gsm. +420603189792
OhrablovaV@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Kuldová Markéta

projektová manažerka
gsm. +420732409402
KuldovaM@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Růžičková Romana, Mgr.

projektová manažerka
gsm. +420602650849
RuzickovaR@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Tůmová Jarmila, Ing.

finanční manažerka
gsm. +420778543823
TumovaJ@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Mydlilová Jana, Mgr.

analytička / metodička
gsm. +420607166153
MydlilovaJ@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Beranová Nela, Mgr.

sociální pedagožka
gsm. +420778110028
BeranovaN@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Turjanská Jiřina, Bc.

sociální pedagožka
gsm. +420736702947
TurjanskaJ@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Pizúrová Lenka, Mgr.

sociální pedagožka
gsm. +420777492022
PizurovaL@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Dobiášová Petra, Mgr.

analytička / metodička
gsm. +420777246684
DobiasovaP@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Sigmund Vojtěch, Ing. arch., Ph.D.

koordinátor programu, analytik/metodik
gsm. +420604933544
SigmundV@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Brtek Filip, DiS.

sociální pedagog
gsm. +420777492033
BrtekF@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Derflová Kateřina, Mgr.

sociální pedagožka
gsm. +420777364632
DerflovaK@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Dohnalová Nikola, DiS.

sociální pedagožka
gsm. +420777365257
DohnalovaN@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Mezerová Hana, Bc.

koordinátorka programu garantovaného bydlení
gsm. +420778771012
MezerovaH@Praha7.cz
Františka Křížka 17