Závěrečná zpráva:

Bariéry k využívání volnočasových aktivit – Závěrečná výzkumná práce