Průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme seznam majetku Městské části Praha 7. 

Velká mapa

Bytové domy 
s pozemky tvořícími technologický celek (100% vlastnictví)

ulice parc. č. k.ú. spravuje
 Dobrovského 19/537 1902 Hol. 7U s.r.o.
 Argentinská 17/1098 359 Hol. 7U s.r.o.
 Kamenická 40/625  1599, 1598 Hol. 7U s.r.o.
 Kamenická 46/622 1594 Hol. 7U s.r.o.
 Korunovační 28/127 258/1 Bub. 7U s.r.o.
 Pplk.Sochora 28/725 1678 Hol. 7U s.r.o.
 Přístavní 44/1112 949, 950 Hol. 7U s.r.o.
 Tusarova 42/1601 1172/1, 1172/2, 1171 Hol. 7U s.r.o.
 Tusarova 54/878 988 Hol. 7U s.r.o.
 U Studánky 15/621 1593 Hol. 7U s.r.o.
 U Uranie 5/45 670, 672 Hol. 7U s.r.o.
 Veletržní 65/825 1757 Hol. 7U s.r.o.
 Vinařská 1/458  2037 Hol. 7U s.r.o.
 Za Papírnou 7/144 288 Bub. 7U s.r.o.
 U Studánky 29/241 540 Bub. 7U s.r.o.
Milady Horákové 851/84 596 Bub. 7U s.r.o.


Bytové domy
s pozemky tvořícími technologický celek (podílové spoluvlastnictví)

ulice parc.č. k.ú. spravuje
 Jana Zajíce 19/184 – podíl MČ P7 id. 2/3 267/1 Bub. 7U s.r.o.
 Letohradská 14/804 – podíl MČ P7 id. 3/4 2008, 2009 Hol. 7U s.r.o.
 Plynární 39/798 – podíl MČ P7 id. 1/2 618 Hol. J.N.Nova
 U Studánky 10/587 – podíl MČ P7 id. 2/6 1587 Hol. spoluvlastník


Nebytové objekty a garáže
s pozemky tvořícími technologický celek (100% vlastnictví)

ulice parc.č. k.ú. spravuje
Dělnická 44a/945 – admin. budova 1016/2 Hol. 7U s.r.o.
Dukelských hrdinů 1/342 – SAZ 2102, 2103 Hol. 7U s.r.o.
Františka Křížka 22/683 – SAZ 1697 Hol. 7U s.r.o.
Jana Zajíce 27a/1110  – AVU 289/3, 289/2 Bub. 7U s.r.o.
Letenské sady 223 – Hanavský pavilon 2154, 2104/18 Hol. OMA ÚMČ P7
Letenské sady 341 – Letenský zámeček 2106, 2107, 2108/1 Hol. OMA ÚMČ P7
Na výšinách 1/1000 – Vodárenská věž 603/8, 603/9 Bub. OMA ÚMČ P7
Tusarova 25a/1545 – čajovna a WC 2316/8 Hol. OMA ÚMČ P7
U Průhonu 46/1239  – tělocvična 920 Hol. 7U s.r.o.
U Průhonu 1338/38 – Nová Radnice MČ Praha 7 881 Hol. OMA ÚMČ P7
Heřmanova 1/1415  – garáže ve vnitrobloku 1300/2, 1300/3 Hol. 7U s.r.o.
Schnirchova 1447/15 – garáže ve vnitrobloku 1442/3 Hol. 7U s.r.o.
Veletržní 39/1396 – objekt garáží 1637/2, 1637/3, 1637/4 Hol. 7U s.r.o.
Dukel. hrdinů 696/43 – garáž ve vnitrobloku 1672/2 Hol. 7U s.r.o.
Veverkova 10 – objekt garáží 2057/2, 2057/3 Hol. 7U s.r.o.
Dukelských hrdinů 33/691 – garáže 1686/2, 1686/3 Hol. 7U s.r.o.
Umělecká 5 – garáže ve vnitrobloku  1590/2 Hol. 7U s.r.o.
Osadní 932/38 – podzemní garáže ve vnitrobloku  763 Hol. 7U s.r.o.
Za Papírnou – objekt garáží 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6 Hol.  7U s.r.o.
Varhulíkova – objekt dočasných staveb (budoucí školka.škola) 525/9, 528/5, 528/6, 531/10, 532, 536/5 Hol.  OMA ÚMČ P7  

 

Školská zařízení
Základní a mateřské školy s pozemky tvořícími technologický celek

ulice parc.č. k.ú. spravuje
Fr. Křížka 490/2 (ZŠ) 2081, 2080, 2079 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Korunovační 164/8 (ZŠ) 584, 585, 586 Bub. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Kostelní 37/7 (MŠ) 2104/4, 2104/5, 2104/2, 2218/2 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Letohradská 370/1 (ZŠ) 1978/1, 1978/2 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Letohradská 712/1a (ZŠ) 1978/5, 1978/3, 1978/4 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Na Maninách 1080/29a (MŠ) 648/9, 648/10, 648/1, 648/5 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Na Výšinách 1075/3 (MŠ) 603/4, 603/2, 603/5 Bub. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Nad Štolou 1277/6 (MŠ)  (NBP č. 1277/101) 1868 Bub. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Ortenovo nám. 1505/37 (MŠ) 2293/5, 2293/2, 2293/4 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Ortenovo nám. 1275/34 (ZŠ) 630/1, 630/2, 630/3, 629 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Rajská 300/3 (ZŠ) 306, 307/1, 305 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Strossmayerovo nám. 990/4 (ZŠ) 1285/1, 1286 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Tusarova 515/27 (MŠ) 1052, 1053/1 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Tusarova 790/21 (ZŠ) 1066, 1065, 1057/2, 1057/3 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Tusarova 85/21a (ZŠ) 2316/7 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
U Průhonu 17  (MŠ) 701, 700/2, 700/3, 687 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
U Studánky 851/4 (MŠ) 1562, 1561 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7
Umělecká 850/8 (ZŠ) 1563 Hol. OMA a OVPŘ ÚMČ P7

 

Samostatné pozemky, komunikace a parky

lokalita – ulice parc.č. k.ú. spravuje
U Papírny (travnatá plocha) 275 Hol. OVP ÚMČ P7
Za Papírnou (staveb. pozemek) 291, 292 Hol. OMA MČ Praha 7
Rajská (staveb. pozemek) 303, 304 Hol. OMA MČ Praha 7
Rajská, Plynární (park) 308 Hol. OVP ÚMČ P7
Za Papírnou (travnatá a zpevněná plocha) 312, 313 Hol. OVP ÚMČ P7
Argentinská (travnatá plocha) 364 Hol. OVP ÚMČ P7
Vrbenského, Jankovcova (travnatá plocha) 373/22, 373/23 Hol. OMA MČ Praha 7
U Vody, Varhulíkové (vnitrloblok, travnatá a zpevněná plocha) 501/2, 491/1,491/12, Hol. OVP ÚMČ P7
Ortenovo nám. (park) 627,628/1, 628/2, 628/3, 2293/1, 2293/7 Hol. OVP ÚMČ P7
U Pergamenky (vnitroblok, travnatá plocha) 633/1 Hol. OVP ÚMČ P7
Poupětova (vnitroblok, travnatá plocha) 741/1 Hol. OVP ÚMČ P7
Osadní (travnatá plocha) 768/1 Hol. OVP ÚMČ P7
Osadní (zpevněná plocha – chodník) 762/6 Hol. OVP ÚMČ P7
U Průhonu 46 (vnitroblok – dětské hřiště) 922, 923 Hol. OVP ÚMČ P7
Tovární (dětské hřiště) 1100/1 Hol. OVP ÚMČ P7
Komunardů, Jateční (dětské hřiště) 1185 Hol. OVP ÚMČ P7

Bubenská (travnatá plocha)

1241 Hol. OVP ÚMČ P7
Heřmanova 9
(pozemky pod domem jiného vlastníka č.p. 1119)
1308 Hol. SVJ Heřmanova 1119/9
Schnirchova 26
(pozemek pod domem jiného vlastníka č.p. 1373)
1502/1 Hol. BD Schnirchova 26
Schnirchova 26 (pozemky pod garážemi jiných vlastníků) 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1502/5 Hol. OMA MČ Praha 7
Dukelských hrdinů 54/616 (dvůr, travnatá plocha) 1537 Hol. nájemce
Janovského 57 (pozemky pod domem jiného vlastníka č.p. 709) 1541, 1542 Hol. BD Janovského 709/57
Veletržní  (Holešovický trojúhleník) 1549/1 Hol. nájemce
Veletržní  (zpěvněná plocha – chodník) 1549/8, 1549/9, 1549/10 Hol. OVP ÚMČ P7
Heřmanova 43/456 (pronajatý pozemek pod garáží jiného vlastníka) 1718/7 Hol. nájemce
Letenské náměstí 748/6 (pronajatý vnitroblok) 1768/1 Hol. nájemce
Letohradská 7/366 (pronajatý pozemek pod stavbou jiného vlastníka) 1981/14 Hol. OMA MČ Praha 7
Letohradská 7/366 (vnitroblok) 1981/3, 1981/15, 1981/16 Hol. 7U s.r.o.
Dukelských hrdinů, Skalecká (park)  2074/1 Hol. OVP ÚMČ P7
nábř. Eduarda Beneše 2113/1, 2114, 2115, 2116/6 Hol. OVP ÚMČ P7
zahrada kostela u sv. Antonína 2185/3 Hol. OVP ÚMČ P7
Řezáčovo nám. 2250/2, 2251/2 Hol. OVP ÚMČ P7
Ortenovo nám. (dětské hřiště) 2292/1 Hol. OVP ÚMČ P7
Tusarova (park) 2316/1, 2316/2, 2316/5, 2316/6 Hol. OVP ÚMČ P7
Vltavská (travnatá plocha) 2416/12, 2416/15 Hol. OVP ÚMČ P7
Na Výšinách (dopravní hřiště) 603/1, 603/6 Bub. OVP ÚMČ P7
U Letenské vodárny  (travnatá a zpevněná plocha – chodník) 605/1, 605/2 Bub. OVP ÚMČ P7

Nad Královskou oborou (zastavěný pozemek stavbou – hala Sparty)

646/2 Bub. smlouva o půjčce
U Sparty  (dětské hřiště) 666, 667/2 Bub. OVP ÚMČ P7
Nad Královskou oborou (travnatá a zpevněná plocha) 662/2, 663/2, 664/2, 665 Bub. OVP ÚMČ P7
Vnitroblok – Schnirchova 33 (dětské hřiště) 1505, 1518/1, 1518/2 Hol. 7U s.r.o.
Varhulíkova, U Vody (břeh Vltavy) 2409, 2410/2, 2410/12, 2410/16, 2410/54, 2410/55, 475/20, 489/3, 2281/102, 2281/103 Hol. OVP ÚMČ P7
Argentinská (částečně zpevněná plocha) 2328/2 Hol.  OMA MČ Praha 7