Oddělení ekonomické (OE) zajišťuje veškerou ekonomickou agendu související s nabýváním, pronájmem, prodejem či údržbou nemovitého majetku. Spravuje jednotlivé účty zdaňované činnosti a pravidelně zpracovává jejich rozborové zprávy.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
-