Odbor majetku (OMA) komplexně spravuje vymezenou část nemovitého majetku městské části a zpracovává dlouhodobý plán oprav a investic. Řeší veškeré záležitosti ohledně nabývání, pronájmů či prodeje nemovitého majetku. Eviduje volné byty a nebytové prostory v majetku městské části a vypisuje výběrová řízení na pronájem.

Seznam majetku městské části
Spolupráce s SVJ


oddělení pronájmů

oddělení přípravy a realizace staveb

oddělení hospodaření s majetkem

Komplexní servis spojený se správou, provozem a údržbou domů, bytů i nebytových prostor, které jsou svěřené MČ Praha 7, zajišťuje správní firma 7U s.r.o. V technické správě je obsažena kompletní péče o objekty, zajišťování všech revizí daných zákonem i okamžité odstranění veškerých poruch havarijní službou. V ekonomické oblasti je hlavní činností předpis nájemného pro nájemníky, inkaso plateb a roční vyúčtování služeb.

Komunardů 46, předpis nájmu 778 051 077, technické oddělení 774 644 447, sprava@7usro.cz, www.7usro.cz, rozdělení techniků podle adres www.7usro.cz/spravovane-bytove-domy/.

Z důvodu zkvalitňování služeb byla zřízena nová e-mailová schránka stiznosti@7usro.cz, prostřednictvím které můžete psát svoje podněty a stížnosti, zejména v případě, kdy nejste spokojeni s chováním zaměstnanců správní firmy nebo s vyřízením Vaší záležitosti. Do předmětu zprávy, prosím, nezapomínejte uvádět číslo Vaší jednotky a adresu domu, aby správní firma byla schopna Váš požadavek kvalifikovaně vyřešit.“

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Kolář Robert, Mgr.

vedoucí odboru
dveře 4.06a
tel. +420220144056
gsm. +420605430899
KolarR@Praha7.cz