Oddělení sekretariátů (ORG) vykonává sekretářské práce pro starostu, členy rady a tajemníka, obstarává spisovou službu a korespondenci, organizuje služební cesty. Zajišťuje kompletní agendu spojenou se zajištěním jednání Rady a Zastupitelstva, zpracovává program, kompletuje materiály, rozesílá pozvánky a informuje dotčené osoby o těchto jednáních.


Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení organizační a sekretariátů
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Freund Vratislav, Bc.

vedoucí oddělení a asistent starosty J. Čižinského a radního M. Tománka
tel. +420220144001
gsm. +420608383876
FreundV@Praha7.cz
dveře 5.12

Šikýřová Klára

odborná referentka
tel. +420220144010
gsm. +420778499607
SikyrovaK@praha7.cz
dveře 5.03

Nováková Martina, Mgr.

asistentka tajemníka Radomíra Špoka
tel. +420220144252
gsm. +420778110025
NovakovaM@Praha7.cz
dveře 5.11

Korbašová Julie

asistentka starosty J. Čižinského a místostarostky H. Třeštíkové
tel. +420220144254
gsm. +420733143510
KorbasovaJ@Praha7.cz
dveře 5.12

Grünová Lucie

asistentka místostarostky L. Burgerové, místostarosty K.V. Mareše, radního J. Hurrleho a radního J. Knitla
tel. +420220144256
gsm. +420778887217
GrunovaL@Praha7.cz
dveře 5.06

Štorch Petra, Bc.

asistentka místostarosty P. Zelenky a radní H. Šiškové
tel. +420220144017
gsm. +420603574690
StorchP@Praha7.cz
dveře 5.11

Petrusek Lukáš

referent
gsm. +420606479166
PetrusekL@Praha7.cz
dveře 5.03