Oddělení sekretariátů (OS) vykonává sekretářské práce pro starostu, členy rady a tajemníka, obstarává spisovou službu a korespondenci, organizuje služební cesty. Zajišťuje kompletní agendu spojenou se zajištěním jednání Rady a Zastupitelstva, zpracovává program, kompletuje materiály, rozesílá pozvánky a informuje dotčené osoby o těchto jednáních.


Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení organizační a sekretariátů
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Nezvalová Kateřina, Bc.

vedoucí oddělení a asistentka místostarosty Pavla Zelenky a radního Jiřího Knitla
tel. +420220144256
gsm. +420778499605
NezvalovaK@Praha7.cz
dveře 5.06

Šikýřová Klára

referentka
tel. +420220144010
gsm. +420778499607
SikyrovaK@praha7.cz
dveře 5.11

Ullrichová Jiřina

odborná referentka
tel. +420220144218
UllrichovaJ@praha7.cz
dveře 5.03

Klufová Klára

koordinační a projektový pracovník kanceláře starosty Jana Čižinského a asistentka místostarostky Hany Třeštíkové
tel. +420220144001
gsm. +420603211727
KlufovaK@Praha7.cz
dveře 5.12

Nováková Martina, Mgr.

asistentka tajemníka Radomíra Špoka a radní Hany Šiškové
tel. +420220144252
gsm. +420778110025
NovakovaM@Praha7.cz
dveře 5.11

Bulandrová Lucie, Mgr.

asistentka starosty Jana Čižinského
tel. +420220144254
gsm. +420732966613
BulandrovaL@Praha7.cz
dveře 5.12

Hříbalová Petra, Mgr.

asistentka místostarosty Kamila Vavřince Mareše a radního Jakoba Hurrleho
tel. +420220144257
gsm. +420723832528
HribalovaP@Praha7.cz
dveře 5.06