Oddělení sekretariátů (ORG) vykonává sekretářské práce pro starostu, členy rady a tajemníka, obstarává spisovou službu a korespondenci, organizuje služební cesty. Zajišťuje kompletní agendu spojenou se zajištěním jednání Rady a Zastupitelstva, zpracovává program, kompletuje materiály, rozesílá pozvánky a informuje dotčené osoby o těchto jednáních.


Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení organizační a sekretariátů
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Nezvalová Kateřina, Bc.

vedoucí oddělení a asistentka místostarostů L. Burgerové a P. Zelenky a radních J. Knitla a P. Vyhnánka
tel. +420220144256
gsm. +420778499605
NezvalovaK@Praha7.cz
dveře 5.06

Šikýřová Klára

referentka
tel. +420220144010
gsm. +420778499607
SikyrovaK@praha7.cz
dveře 5.03

Ullrichová Jiřina

odborná referentka
tel. +420220144218
UllrichovaJ@praha7.cz
dveře 5.03

Nováková Martina, Mgr.

asistentka tajemníka Radomíra Špoka a radní Hany Šiškové
tel. +420220144252
gsm. +420778110025
NovakovaM@Praha7.cz
dveře 5.11

Korbašová Julie

asistentka starosty J. Čižinského a místostarostky H. Třeštíkové
tel. +420220144254
gsm. +420733143510
KorbasovaJ@Praha7.cz
dveře 5.12

Raková Květa

asistentka místostarosty K.V.Mareše a radního J.Hurrleho
tel. +420220144257
gsm. +420737663906
RakovaK@Praha7.cz
dveře 5.06

Freund Vratislav, Bc.

asistent
tel. +420220144001
FreundV@Praha7.cz
dveře 5.12