Oddělení organizační (ORO) zajišťuje jednání rady a zasedání zastupitelstva městské části, zpracovává program, kompletuje materiály, stará se o pozvánky a zápisy, během jednání obsluhuje hlasovací zařízení. Eviduje dopisy rady a zastupitelstva


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
-