Oddělení investic (OI) zpracovává a zajišťuje podklady pro vyhlášení výběrových zakázek a objednávek na investiční akce a rekonstrukce školských objektů. Zadává zpracování projektové dokumentace na školské objekty, zajišťuje veškeré podklady, povolení a vyjádření nutná k realizaci staveb včetně přípravy smlouvy o dílo. Ve spolupráci s ostatními odbory řeší reklamační řízení po dobu záruky – na akcích realizovaných na základě výběrového/ zadávacího řízení.


  • Ve spolupráci s OŠK a se správci školských objektů (budov škol, školních jídelen, tělocvičen, školních hřišť) připravuje investiční záměry.
  • Zpracovává a zajišťuje podklady pro vyhlášení výběrových zakázek a objednávek na investiční akce a rekonstrukce školských objektů.
  • Zadává zpracování projektové dokumentace na školské objekty, zajišťuje veškeré podklady, povolení a vyjádření nutná k realizaci staveb včetně přípravy smlouvy o dílo,
  • Zajišťuje po dobu výstavby u vysoutěžených veřejných zakázek na stavbách školských objektů:
    investorský dozor, převzetí dokončených staveb, dodržování harmonogramů dílčích termínů prací vyplývajících z uzavřených smluv, kolaudaci a reklamační řízení.
  • Ve spolupráci s ostatními odbory řeší reklamační řízení po dobu záruky – na akcích realizovaných na základě výběrového/ zadávacího řízení.
    Zpracovává podklady pro potřeby oddělení veřejných zakázek OIVZ.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor investic a veřejných zakázek - oddělení investic

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Vyoralová Zuzana

vedoucí oddělení
tel. +420220144104
VyoralovaZ@Praha7.cz

Paulíčková Radka

technička školských zařízení
tel. +420220144063
PaulickovaR@Praha7.cz