Oddělení dopravních přestupků (ODP) spolupracuje s Městskou policií HMP při předávání dat potřebných k řešení přestupků v dopravě, při řešení otázek souvisících se Zónou placeného stání v Praze 7 a projednává přestupky spáchané porušením dopravní značky č. IP 12 a IP 13 (vyhláška č. 294/2015 Sb.). Dále projednává všechny přestupky v dopravě svěřené Úřadu MČ Praha 7. Podrobný popis činnosti najdete níže.


Oddělení dopravních přestupků (ODP)

  • Spolupracuje s Městskou policií HMP při předávání dat potřebných k řešení přestupků v dopravě.
  • Spolupracuje s MHMP při řešení otázek souvisících se Zónou placeného stání v Praze 7 a projednává přestupky spáchané porušením dopravní značky č. IP 12 a IP 13 (vyhláška č. 294/2015 Sb.) výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území příslušné městské části, vyjma přestupků spáchaných s vozidly, u nichž nebyl zjištěn pachatel z informačního systému vedeného na základě ustanovení § 125e odst. 4 zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu v platném znění.
  • Projednává všechny přestupky v dopravě svěřené Úřadu MČ Praha 7 pomocí Statutu hl. m. Prahy (č. 55/2000 Sb.) v platném znění na základě zákona 361/2000 Sb v platném znění.

Oddělení přestupků – U Průhonu 11 - pracoviště A

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–15.00
pátek
7.30–12.00
13.00–14.00

placeholder

Simon Miroslav, Bc.

vedoucí oddělení přestupků
gsm. +420777001016
SimonM@Praha7.cz
U Průhonu 11A

Serbus Josef, Mgr.

referent oddělení přestupků
gsm. +420732512002
SerbusJ@Praha7.cz
U Průhonu 11A

Chramostová Květa, DiS.

referentka oddělení přestupků
gsm. +420777098569
ChramostovaK@Praha7.cz
U Průhonu 11A

Novotná Petra

referentka oddělení přestupků
gsm. +420775170138
NovotnaP@Praha7.cz
Dělnická 44a

Šedivá Anna

referentka oddělení přestupků
gsm. +420775170157
SedivaA@Praha7.cz
Dělnická 44a

Mrózková Renata

referentka oddělení přestupků
gsm. +420775862211
MrozkovaR@Praha7.cz
Dělnická 44a

Soukupová Martina, Bc.

referentka oddělení přestupků
gsm. +420732556499
SoukupovaM@Praha7.cz
U Průhonu 11A

Krihová Vlasta

referentka oddělení přestupků
gsm. +420770142520
KrihovaV@Praha7.cz
Dělnická 44a

Veverka Kuksová Alena, DiS.

referentka oddělení přestupků
gsm. +420778710056
VeverkaA@Praha7.cz
U Průhonu 11A

Květoňová Petra

referentka oddělení přestupků
gsm. +420778457973
KvetonovaP@Praha7.cz
U Průhonu 11A

Váňa Petr, Ing.

referent oddělení přestupků
gsm. +420737270514
VanaP@praha7.cz
U Průhonu 11A

Šulcová Eliška. DiS., MBA

referentka oddělení přestupků
gsm. +420770154507
sulcovae@praha7.cz
Dělnická 44a