archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V pátek 13. 5. 2022 uspořádala MČ Praha 7 ve spolupráci s IPRem v pražském CAMPu mezinárodní urbanistickou konferenci Město a řeka 2022. Zajímavé expertní prezentace jednotlivých panelistů se v širších souvislostech věnovaly vztahu města a řeky, koncepci rozvoje nábřeží, snaze o revitalizaci říční krajiny a jejímu rekreačnímu potenciálu, povodňovým opatřením či šetrnému přístupu k původním technickým architektonickým prvkům v cenném přírodním prostředí. Její záznam je dostupný v české verzi na youtube Prahy 7, v angličtině pak na youtube CAMPu.

Představeny byly 4 evropské projekty z Osla, Kodaně, Amsterdamu či Lublaně, a tuzemské projekty z Brna, Pardubic, Ostravy či Prahy, za Prahu 7 zejména projekty říční krajiny Trojské kotliny s nově vznikajícím parkem U Vody.

Konference přinesla inspirativní podněty a umožnila sdílení palčivých otázek, ale také zajímavé propojení odborníků daných oblastí.

Konference byla realizována díky grantu, který byl získán z Norských fondů na revitalizaci parku U Vody v Praze 7 a konala se pod záštitou Velvyslanectví Norského království a náměstka primátora hl. města Prahy Petra Hlaváčka.