archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 a 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00. 

Kdo může volit?

Na území MČ Praha 7 je oprávněn volit občan ČR s trvalým bydlištěm v příslušném volebním okrsku nebo občan, jemuž byl vydán voličský průkaz. Voliči s trvalým pobytem na území MČ Praha 7 mají možnost ověřit si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, a to osobně v úředních hodinách na Odboru správních agend Úřad MČ Praha 7, U Průhonu 11.

Na co si dát pozor?

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem). Všem doporučujeme zkontrolovat si včas platnost dokladu, vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách před prezidentskou volbou je možné za uvedených podmínek. 

Upozornění pro voliče, kteří jsou, nebo v minulosti byli, z důvodu pobytu v zahraničí zapsáni v seznamu voličů vedeném zastupitelskými úřady.

Volební lístky

Volební lístky pro 2. kolo prezidentské volby obdrží voliči pouze ve volebních místnostech. Tyto volební lístky jsou žluté. Bílé volební lístky, které jste obdrželi pro 1. kolo voleb, již nejsou platné.

Vydávání voličských průkazů 

Pokud se nebudete v době konání 2. kola prezidentské volby zdržovat v místě svého trvalého pobytu, můžete požádat o vydání voličského průkazu, s nímž lze volit kdekoli v ČR nebo v zahraničí. O voličský průkaz si můžete požádat osobně (do 25. ledna 2023, 16 hod.) nebo písemně (do 20. ledna 2023, 16 hod.). Více informací najdete ZDE

Kam k volbám?

Místem konání voleb v okrscích č. 7001–7036 jsou volební místnosti ve školách. Volič je zapsán ve stálém seznamu voličů v okrsku, do něhož náleží jeho trvalé bydliště. Seznam volebních místností najdete ZDE.

 

Pro snadnou orientaci a navigaci do volebních místností můžete využít aplikaci, kterou vyvinul IPR Praha: kudykvolbam.iprpraha.cz. Stačí jen zadat vaši adresu a obratem zjistíte, kde je vaše volební místnost a jak se tam dostanete.

 

Nemohu se k volbám dostavit, mohu i přesto volit?

V odůvodněných případech, především ze zdravotních důvodů, je možné požádat o vyslání členů okrskové volební komise ve dnech voleb do místa bydliště. Žádost o doručení přenosné schránky lze předem nahlásit na Odboru správních agend Úřadu MČ Praha 7 na telefonních číslech: 778 110 017 nebo 603 863 878. Ve volební dny je možné si přenosnou schránku domluvit také přímo ve volebních místnostech podle okrsku, do kterého náležíte (číslo okrsku najdete na obálce s hlasovacími lístky). Telefonní kontakty do volebních místností najdete ZDE

Voliči, jimž byla v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19, mohou využít speciálně zřízených volebních stanovišť formou drive-in. v Praze 7 bude opět zřízeno stanoviště na parkovišti na Letenské pláni.  Hlasování zde proběhne ve středu ve středu 25. 1. 2023 od 8 do 17 hodin. Druhou možností je telefonicky zažádat Magistrát hl. m. Prahy o zvláštní přenosnou volební schránku. Více se dočtete ZDE.

 

 

Těšíme se na vás u voleb.

 


Více informací k prezidentským volbám najdete zde.