archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V cestě k nové radnici Prahy 7 už nic nebrání. V listopadu začnou budovu U Průhonu 38 obléhat stavebníci a řemeslníci, aby představy tvůrců vítězného návrhu přeměnili ve skutečnost. Rekonstrukce by měla být dokončena na konci příštího roku. Městská část Praha 7, která existuje 130 let, tak konečně získá svoji vlastní radnici.

Sedmička je jednou z mála pražských městských částí, které nemají svoji vlastní radnici. Možná si ještě vzpomínáte na dočasné sídlo radnice zvané Dřevák, které stávalo u Parkhotelu. Od roku 1993 si Sedmička své sídlo provizorně pronajímá na nábřeží Kpt. Jaroše a dlouhodobě se poohlíží po vlastním sídle. Majitel budovy na nábřeží Generální finanční ředitelství navíc na podzim 2015 požádal radnici, aby se co nejdříve vystěhovala.

Ještě v roce 2015 tak nové vedení radnice zakoupilo budovu v ulici U Průhonu 38. V únoru 2016 vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž, následně připravilo projekt, získalo stavební povolení a koncem letošního léta vysoutěžilo i stavebníka, kterým se stalo konsorcium firem Metrostav-Geosan. „Jednotlivé fáze na sebe navazují tak rychle, jak to jen jde, nejsou mezi nimi žádné jiné prodlevy než čistě administrativní, které jsou dané zákonem a které potřebujeme pro vyhodnocení jednotlivých kroků,“ popisuje radní Pavel Zelenka, který má nové sídlo radnice na starosti. Samotná rekonstrukce by měla trvat čtrnáct měsíců, a stěhování úřadu se tak plánuje na první polovinu roku 2019. A na co se můžeme těšit?

Nic pro Kafku ani pro Godota

V současné radnici nezabloudil asi jen málokdo. Kam vedou spletité chodby, ví totiž jen ten, kdo tu již roky pracuje. „Ten dům se hrozně špatně čte, když se do něj vchází bývalým zadním vchodem,“ říká architekt Vojtěch Sosna, jeden z tříčlenného studia Atelier bod architekti, které zvítězilo v mezinárodní architektonické soutěži na novou radnici, a obstálo tak v konkurenci sedmdesáti architektonických studií. Právě nekonečné bloudění by při pohybu po nové radnici mělo definitivně odpadnout. Chodby budou obkružovat vnitřní prostory s prosklenými zasedacími místnostmi a nejdelší chodba by měla mít pouhých dvanáct metrů.

Jednací místnost se skleněnými stěnami je navržena ve většině pater radnice. Občanům umožní komfortní jednání s úředníky o složitějších problémech, budou se zde konat porady menších pracovních skupin, školení apod. Jednací místnosti budou vybaveny počítačovou a audiovizuální technikou. Barevnost podlahy odpovídá barvě chodeb v daném podlaží. Každé podlaží má pro zlepšení orientace svou vlastní barvu.

Nová radnice také stávající šedou vymění za pestré barvy. V orientaci po budově tak pomohou i barevné podlahy. Rovněž jednotlivé odbory budou barevně odlišené. Samozřejmostí je bezbariérovost i navigace pro nevidomé. A protože dveře kanceláří budou opatřeny okénky, můžete nahlédnout dovnitř a ušetřit si zbytečné klepání a čekání. „Chtěli bychom, aby ta budova působila neokázale, svěže, moderně a přívětivě, aby se tam člověk necítil tak jako na chodbách tohohle úřadu, kdy na něj ten Kafka prostě dýchne, ale aby se tam cítil jako v přátelském a vstřícném prostředí, kde snadno najde potřebné kanceláře,“ vysvětluje radní Zelenka.

Kontinuita starých a nových Holešovic

Vítězný návrh ctí estetiku a specifika holešovických průmyslových cihlových domů. Symbolické propojení holešovické podnikatelské historie a současnosti bude představovat hodinový stroj firmy L. Hainz. Ta vznikla v roce 1836 a od roku 1928 sídlí v Tusarově ulici, spravuje pražský orloj a věžní hodiny v celé Praze (rozhovor s Jaroslavem Záveským z firmy L. Hainz vyšel v červnovém Hobuletu). Starat se bude i o radniční hodiny, jejichž stroj bude k vidění v průhledné skříni v horním radničním sále. Hodiny jsou ale pochopitelně už jen třešinka na dortu.
Konsorcium firem Metrostav-Geosan musí nejprve „odstrojit“ dům zevnitř, takže kolemjdoucím se ještě dlouho může zdát, že se se stavbou nic neděje. Poté se začne pracovat s vnějším pláštěm, čehož si už lidé v okolí samozřejmě všimnou. Postaví se nové konstrukční části, například výtahy, odstraní se původní zavětrovací stěny a následně se může pracovat na hrubém povrchu fasád. Ateliér bod architekti vymyslel i řadu technologických zlepšení, která umožní ekologičtější provoz budovy, takže se nová radnice hrdě přiřadí k takzvaným chytrým stavbám. Okna například zastíní žaluzie napojené na senzory, takže se budou automaticky zatahovat podle potřeby. Z dalších technologií přibude chladicí registr v podhledech, tedy topné těleso, které zároveň vytápí i chladí, a to nikoliv od podlahy, nýbrž od stropu. Kromě těchto zařízení nebudou chybět ani konvenční zdroje tepla, protože dům je v současnosti napojen na výměníkovou stanici nedaleké teplárny.

Sál s výhledem

A jaké hlavní změny čekají v nové radnici na občany? Například digitální úřední deska v podloubí budovy, přístupná zvenku i mimo úřední hodiny. Vstupní hala s dvoranou kolem výtahové šachty, kde budou přepážky pro výdej parkovacích karet, občanských průkazů, pasů, podatelna a podobně. Kavárna, kde si v rámci úředních hodin můžete zpříjemnit čekání, a dvůr s platanem a stojany na kola. V podzemí velký zastupitelský sál, který poslouží také jako přednášková místnost a výstavní prostor, a jídelna. V nejvyšším patře pak prostorný radniční sál s terasou a krásným výhledem na Holešovice, vhodný i pro společenské akce, například svatby, a další dvě terasy s dřevěnými palubkami přístupné z hlavní chodby.

V prvním patře bude možné z ochozu kolem převýšeného prostoru vstupní haly pozorovat dění v přízemí. Novinkou budou prosklené hovorny uprostřed každého patra, které současné radnici chybějí asi nejcitelněji. Schodišti bude dominovat kruhové okno. Průzorem ve schodišti se můžete z nejvyššího podlaží potěšit pohledem na barvy všech pater.

Architekti mysleli samozřejmě i na zaměstnance úřadu. Kanceláře jednotlivých odborů budou umístěny až od prvního patra. Kvůli zvětšení a přirozenému prosvětlení kanceláří i chodeb nebudou stěny sahat až ke stropu, což vlastně umožní vidět skrz celou budovu. Každá kancelář bude disponovat vlastním malým archivem v podobě vestavěných skříní. Součástí stolů by měly být protihlukové desky, aby se zaměstnanci nerušili.

Služební ochoz

Zvláštností bude i chodba podél fasády celé budovy, kterou zaměstnanci mohou využít pro snazší pohyb mezi kancelářemi, aniž by museli přecházet hlavní chodbu. Architekti nezapomněli ani na variabilitu celé budovy. Příčky bude možné demontovat, a kanceláře tak libovolně zvětšovat nebo zmenšovat podle potřeb jednotlivých odborů.

Litovat můžeme jediného – v nové budově se už nepovozíme páternosterem. „Ten bychom tam měli nejradši, protože je kapacitně nejvýhodnější, ale dnes už bohužel není možné nový páternoster vyrobit a provozovat. Nedostali bychom bezpečnostní povolení,“ vysvětluje architekt Vojtěch Sosna.

Pokud jde o parkování, budova nové radnice se nachází v modré rezidenční zóně, kde může kterýkoliv občan z Prahy 7 zaparkovat, a přímo proti radnici v areálu Pivovaru je komerční parkoviště i pro „přespolní“ návštěvníky.
Teď už tedy záleží jen na tom, jak hladce stavba půjde a zda se ji podaří zrealizovat ve slibovaném termínu. Samotné stěhování více než dvou set zaměstnanců by mnoho času zabrat nemělo. „Každý si zkrátka zabalí své osobní věci do jedné krabice, druhý den přijde na novou radnici, zapne nový počítač, přihlásí se do systému a bude pracovat jako předtím,“ usmívá se Pavel Zelenka. 


1 Pohled do přepážkové haly od hlavního vstupu. Průhled do prvního patra je doplněn o vřetenové schodiště a s přízemím tvoří velký centrální prostor, kde najdete nejnavštěvovanější agendy úřadu. V pravé části je recepce z dřevěného materiálu jako kontrast k betonovému povrchu podlah a nosníků. Podhled v celé radnici tvoří polopropustný rošt, za kterým se skrývá vzduchotechnika, topení a akustické panely.
2 Jednací místnost se skleněnými stěnami je navržena ve většině pater radnice. Občanům umožní komfortní jednání s úředníky o složitějších problémech, budou se zde konat porady menších pracovních skupin, školení apod. Jednací místnosti budou vybaveny počítačovou
a audiovizuální technikou. Barevnost podlahy odpovídá barvě chodeb v daném podlaží. Každé podlaží má pro zlepšení orientace svou vlastní barvu.

3 Kancelář pro čtyři pracovníky. Veliká hluboká okna propouštějí dostatek světla, jejich hluboké ostění pak stíní před prudkým letním sluncem. Vnější žaluzie zabrání přehřívání a sníží nároky na chlazení. Vestavné skříně poskytují dostatek úložných prostor a opticky v místnosti neruší. Dřevěná podlaha dodává příjemný pocit a současně se dobře udržuje.
4 Pohled na přepážková pracoviště v přízemí. Hluboké niky oddělují jednotlivé žadatele opticky i akusticky, takže návštěvníci mají i v otevřeném prostoru dostatek soukromí. Vpravo je vidět pult občerstvení s nápoji a studenými lahůdkami.

5 Pohled do multifunkčního zastupitelského sálu v suterénu. Strop tvoří světelné desky vytvářející pocit světlíku s denním světlem. Uspořádání je možné měnit dle potřeby pro přednášky, zasedání zastupitelstva či společnou jídelnu zaměstnanců.
6 Centrální schodiště s kruhovým zaskleným průhledem do chodby patra. Barva podlahy daného patra přechází
i na podesty.


Nová radnice v číslech

 • Už začátkem roku 2013 obyvatelé Prahy 7 v referendu rozhodli, že nestojí o výstavbu nové radnice za 1,6 miliardy Kč a přejí si náklady na nové sídlo omezit částkou 500 milionů Kč.
 • Budova nové radnice stála 91 milionů Kč včetně daně z převodu nemovitosti. Za rekonstrukci radnice ze svých volných finančních prostředků, tedy bez využití úvěru, zaplatí celkem 213 milionů Kč bez DPH. Celkové náklady tak budou 4,5krát nižší než byla plánovaná cena radnice před referendem.
 • Roční provozní náklady, jako jsou energie, úklid a správa budovy, by podle provozu srovnatelných budov měly vyjít kolem 4 milionů Kč. Ve stávající budově jsou celkové náklady včetně nájmu 11 milionů Kč ročně. Návratnost celkové investice v porovnání s komerčním nájemným budovy stejného standardu se odhaduje na něco málo přes 16 let.
 • Obestavěný prostor budovy 19 604 m3
 • Celková hrubá podlažní plocha 5447 m2
 • Celková užitná plocha místností 4635 m2
 • Počet kancelářských míst 202
 • Počet míst v zasedacích místnostech 230

Věděli jste, že?

 • Budově nové radnice U Průhonu 38 se říká Chirana a v 90. letech zde sídlila Komerční banka.
 • Do mezinárodní architektonické soutěže na finální podobu nové radnice se přihlásilo 70 návrhů z celého světa od Španělska přes Irsko až po Japonsko. V anonymní soutěži zvítězilo studio Atelier bod architekti, jež tvoří Vojtěch Sosna, Jakub Straka a Jáchym Svoboda a sídlí v Osadní 26, tedy opravdu za rohem od radnice.
 • Do výběrového řízení na generálního dodavatele stavby, kterého se mohly zúčastnit stavební firmy z celé Evropské unie, byly podány čtyři nabídky. Smlouvu radnice podepsala začátkem října s konsorciem firem Metrostav-Geosan, které navrhlo nejnižší cenu. Stavba by měla trvat čtrnáct měsíců.
 • Než se nová radnice přestaví, jen pouhých padesát metrů od ní vznikne její detašované pracoviště pro vyřizování přestupků. Ty se budou od příštího roku řešit na nové adrese U Průhonu 11, na rohu ulice Komunardů a ulice U Průhonu, kde dosud sídlila prodejna koberců a rámařství.