archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Skupina dětí z holešovického kroužku Cirkusárna se v druhé polovině srpna vydala na svou první mezinárodní cestu v rámci projektu Brave kids do polské Vratislavi. Poprvé zde představila své vystoupení Avatar, které děti pečlivě nacvičovaly tři měsíce před výjezdem i přes omezené možnosti společných tréninků během pandemie. Současně na místě nacvičovaly vystoupení v mezinárodním uskupení, jelikož do projektu se zapojily i děti imigrantů žijících v Polsku. Společné úsilí na přípravě cirkusově divadelně tanečního vystoupení tak probíhalo v česko-polsko-běloruském klimatu s nádechem Bali a Indie.

Cirkus – jakožto ústřední umělecká disciplína pohybového kroužku – se pro děti velmi rychle stal symbolem přátelského propojení a podněcoval chuť společně tvořit a vytvořené sdílet. Nejsilnějším momentem výjezdu do Polska pro všechny bylo vystoupení před klinikou „Przylądek Nadziei“ pro děti s onkologickým onemocněním. Zde se setkaly i ostatní skupinky Brave kids, které v té době trénovaly ve Vratislavi v menších kolektivech. Velké dvouhodinové vystoupení celkem 150 dětí z různých zemí získalo globální rozměr s přesahem do ekologické a humanitární osvěty. V rámci projektu také lektorky Cirkusárny absolvovaly konferenci „Konferencja Globalne Kompetencje“ na téma globální vzdělávání a peer to peer učení.


Kroužek Cirkusárna i letos během září zahájil svou činnost na ZŠ Tusarova. Ve svých řadách vítá také děti s odlišným mateřským jazykem (s nízkou úrovní češtiny) a má vyhrazená bezplatná místa pro děti z nízkopříjmových rodin. Společným jazykem pohybového kroužku je ‚Cirkus bez kulturních a národních bariér a láska k němu‘.