archivní článek, informace již nemusí být aktuální

CIRKUSÁRNA je dětský kroužek novocirkusových a kejklířských dovedností, který již několikátým rokem funguje v ZŠ Tusarova. Jsou v něm vyhrazena místa pro děti z rodin ve finanční tísni, které mohou žádat o slevu nebo úplné odpuštění poplatků za kroužek – funguje na principu solidarity a podpory sdílení dovedností i mezi dětmi samotnými. Letošní ročník startuje ve čtvrtek 17. září 2020 a bude zakončen víkendovým soustředěním, které je naplánováno na květen příštího roku. Podrobnosti naleznete v online přihlášce.

Lektoři CIRKUSÁRNY nekladou důraz na výkon a složitou cirkusovou techniku, ale naopak podporují individuální potenciál a týmovou spolupráci dětí, které se na kroužku učí, jak přijímat chyby jako přirozenou součást učení. Zažíváním malých žonglérských úspěchů je podporováno sebevědomí a odvaha začínajících performerů prezentovat svůj um.

Rodiny, které budou žádat o slevu nebo odpuštění registračního příspěvku, doloží k přihlášce doporučení pomáhajícího pracovníka úřadu nebo neziskové organizace, se kterým aktuálně spolupracují na řešení své situace.

 

Malá Cirkusárna (děti od 6 do 9 let)

16:00-17:00h. (2550,- Kč / celý rok nebo 1400,- Kč/pololetí)

Velká Cirkusárna (pro děti od 10 let)

17:30- 19:00 (3750,- Kč/celý rok nebo 2000,- Kč/pololetí)

Tréninky se konají vždy ve čtvrtek v tělocvičně školy.

Fotografie z akcí a více informací na FB profilu CIRKUSÁRNA 


CIRKUSÁRNA je členem Cirkonetu – česko-slovenské platformy pro podporu, rozvoj a profesionalizaci social a youth cirkusu a pravidelně se účastní kurzů zaměřených na cirkusovou pedagogiku, sociální cirkus a interkulturní práci.