Dle Usnesení č. 223/2020 čl. IV odst. c) vláda s účinností ode dne 11. 5. 2020 od 00:00 hod. nařizuje pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:

  • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 100 osob
  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
  • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob
  • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek

Další informace ohledně konání svateb v Praze 7 lze získat na oddělení matrik (tel. 776 358 885 nebo e-mailem henkem@praha7.cz.).