Vnitroblok v ulici U Uranie vedle Ortenova náměstí se dočká kompletní rekonstrukce. Sedmá městská část zde ve druhé polovině března zahajuje rozsáhlé úpravy zeleně, cest, osvětlení a mobiliáře. Městská část tímto projektem pokračuje v postupné revitalizaci vnitrobloků s cílem zajistit pro obyvatele Sedmičky malé oázy zeleně pro příjemné trávení volného času.

„Vnitrobloky představují často trochu zapomenutá místa skrytá před pohledy kolemjdoucích za hradbou domů. Pro místní obyvatele však často představují nejbližší zelená místa, kde mohou trávit svůj volný čas a odpočívat stranou od ruchu okolních ulic. Proto se postupně zaměřujeme na úpravy vnitrobloků, aby co nejlépe mohly sloužit nejen obyvatelům okolních domů,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Jan Čižinský.  

„V roce 2020 jsme zrealizovali úpravy vnitrobloku u domu s pečovatelskou službou v Kamenické ulici, v roce 2021 proběhla rekonstrukce vnitrobloku U Vody, následně jsme se pustili do příprav rekonstrukce vnitrobloku U Uranie, kterou aktuálně zahajujeme. Do plánování úprav zapojujeme také místní obyvatele,“ řekl radní Prahy 7 Jiří Knitl, který má v gesci životní prostředí a veřejný prostor.

Vnitroblok se dočká výrazných dispozičních změn. Proběhnou zde úpravy terénu, jejichž cílem je odstranění bariér, které dosud bránily pohodlnému pohybu celým prostorem. Terén bude zároveň uzpůsobený pro novou výsadbu, která nahradí dosavadní dožívající a neperspektivní zeleň. Ve vnitrobloku budou vysazeny nové stromy a keře a založeny nové trvalkové záhony a travnaté plochy.

„Tak jako u dalších projektů se i zde snažíme uplatnit prvky modrozelené infrastruktury. Budeme zvyšovat retenční schopnosti půdy a stávající systém odvodnění bude doplněn o opatření, která zajistí, aby voda v co největší míře zůstávala v místech, kde je potřeba. To bude řešeno prostřednictvím modelace terénu a vyústěním drenáže do dešťové zahrady,“ doplnil Jiří Knitl.

Ve vnitrobloku bude vybudována nová síť cest s různými povrchy a doplněno veřejné osvětlení. Prostor bude rozdělen do tří hlavních zón – trávníkového palouku s pergolou, hájku s vysokokmennými stromy a modrou zahradu. Všechna místa poskytnou možnost příjemného posezení i aktivního trávení volného času. Doplněny zde budou lavičky, stoly, odpadkové koše a další mobiliář. Chybět nebude ani pítko a mlžítko pro horké letní dny. Celý park bude bezbariérově přístupný.

Vizuálně se do prostoru vnitrobloku budou promítat odkazy na planetu Uran i další vesmírná tělesa a souhvězdí. Připomínat se zde bude také někdejší divadlo U Uranie.

V rámci úprav vnitrobloku bude zrekonstruován také chodník, který spojuje ulice U Uranie a U Pergamenky a zpevněná plocha před přilehlou MŠ U Uranie.

Celkové náklady na realizaci činí cca 13,3 mil. Kč bez DPH, 9 mil. Kč pokrývají dotace hl. m. Prahy. Práce budou probíhat zhruba 12 měsíců.

 

Více informací o projektu najdete ZDE.