MČ Praha 7 v současné době připravuje realizaci nového parku U Vody, který vznikne mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Městská část nyní vyhlásila soutěž na pronájem prostoru (56 m2) v části zrekonstruovaného objektu Varhulíkové 302/12, kde má být umístěno zázemí pro návštěvníky parku – občerstvení a veřejné toalety. Objekt se nachází u jednoho ze vstupů do budoucího parku. Zájemci o pronájem se mohou do soutěže přihlásit do 1. června 2022 9:00 hodin.

Pronájem vymezené části v přízemí nebytového objektu na adrese Varhulíkové 302/12 (dokončení rekonstrukce přibližně v červenci 2022) bude umožněn za účelem provozování veřejných toalet a občerstvení na dobu určitou do 31. 12. 2024, s možností prodloužení, nejdéle však do 30. 9. 2029, s právnickou osobou, nebo fyzickou osobou podnikající. Výše měsíčního nájemného za předmět nájmu činí:

  •  do doby zahájení stavebních prací nového parku ve výši 2.000,- Kč (předpoklad do 31. 12. 2022)
  • během stavebních prací nového parku ve výši 1,- Kč (předpoklad 1. 1. – 31. 12. 2023)
  • bezprostředně po dokončení stavebních prací nového parku ve výši 4.000,- Kč (předpoklad 1. 1. – 31. 12. 2024)
  • v období od 1. 1. 2025 ve výši 6.000,- Kč

Předpokládané zahájení stavby parku se očekává ke konci tohoto roku a jeho otevření přibližně na začátku roku 2024. Současně dojde i k vybudování cyklostezky podél břehu Vltavy.

Termín veřejného otevírání a kontroly doručených nabídek je dne 1. 6. 2022 v 9:15 hodin a termín veřejného hodnocení doručených nabídek dne 6. 6. 2022 v 17 hodin.

Blížší informace a pravidla soutěže najdete zde.