archivní článek, informace již nemusí být aktuální

MČ Praha 7 vyhlásila dotační řízení v programu Podpora paliativní péče. Dotace jsou určeny na podporu činnosti nestátních organizací, které zajišťují péči ve formě lůžkového nebo mobilního hospice pro občany s trvalým pobytem na území Prahy 7.

Dotační program je koncipován jako otevřený na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2020. Žádostí se posílají zpětně za uplynulé pololetí.

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti mohou žadatelé zpracovávat a připravovat v dotačním portálu MČ Praha 7 průběžně.

 

Podrobné informace k dotačnímu řízení a podmínkách programu naleznete ZDE.