archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zastupitelstvo MČ Praha 7 bude v pondělí 4. 4. 2022 projednávat své připomínky ke změně územního plánu pro brownfield Bubny-Zátory. Budoucnost tohoto klíčového rozvojového území řeší sedmá městská část v úzké součinnosti se svými občany. Ti aktuálně mohou využít informačních kontejnerů, kde zástupci IPR a Prahy 7 poskytují veškeré podklady, probírají s lidmi, co změna územního plánu přináší, debatují nad plány a návrhy a pomáhají s formulací a podáním připomínek.

„Nová čtvrť v Bubnech se stane domovem až pro 25 tisíc Pražanů a místem, kde mnoho dalších lidí bude pracovat a trávit svůj volný čas. Jejímu plánování proto věnujeme již řadu let mimořádnou pozornost. Jsme rádi, že toto téma vzbouzí velký ohlas a děláme vše proto, abychom rozvoj Bubnů ohlídali, tak jako hlídáme rozvoj na celém území naší městské části. Od počátku do celého procesu zapojujeme odborníky i širokou veřejnost,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová, která má v gesci územní rozvoj a participaci.

Setkání s občany Praha 7 na toto téma uspořádala již v roce 2018, tedy o rok dříve, než začalo veřejné projednání návrhu územní studie. Další setkání následovala v roce 2019, kdy městská část ke studii formulovala své klíčové připomínky. Opakovaně pak radnice využila informačních kontejnerů IPR, které umožňují velmi podnětnou a efektivní participaci.

Informační kontejner, který mohla veřejnost navštěvovat v tomto týdnu na Nádraží Holešovice, se nyní přesouvá na Strossmayerovo náměstí před kostel sv. Antonína. Bude možné jej navštívit od pondělí 28. 3. do čtvrtku 31. 3., vždy od 15 do 19 hodin.

Občané se zde mohou seznámit s plány na proměnu území, postupy, jak podat připomínku, nebo se prostřednictvím dotazníku vyjádřit ke konkrétním lokalitám. K dispozici jsou zde pracovníci rozvoje Prahy 7, kteří společně s kolegy z IPR s lidmi intenzivně řeší projednávanou změnu územního plánu. Na místě je možné také vyplnit dotazník k budoucí podobě Bubnů, který je k dispozici také online na stránkách iprpraha.cz až do 6. 4. 2022. O těchto možnostech zapojení byla veřejnost informována také prostřednictvím aplikace městské části Mobilní rozhlas/Munipolis, které aktuálně využívá přes 13 tisíc obyvatel Prahy 7.

V roce 2019 Praha 7 k územní studii i díky rozsáhlému zapojení veřejnosti formulovala 97 připomínek, loni pak radnice vyhodnocovala jejich zapracování. Aktuální připomínky k navržené změně územního plánu bude 4. 4. 2022 schvalovat zastupitelstvo městské části. Praha 7 se nadále bude zabývat strukturou území, objemem navrhovaných staveb, šířkou ulic nebo prostorem pro parky a zeleň. Klíčové pak také bude vymezení ploch, kde vzniknou školy a školky a další občanská vybavenost, která v řešeném území samozřejmě nemůže chybět.

„To, že nyní nejsou v územním plánu přímo zanesena například zdravotnická zařízení či sociální služby, samozřejmě neznamená, že v nové čtvrti nebudou. Územní plán pouze takto detailní členění neřeší, pokud se vysloveně nejedná o rozsáhlé monofunkční areály, jako mají velké nemocnice. Čeká nás ještě dlouhá práce, aby zde vznikla nová část města, která naplní potřeby jak stávajících, tak budoucích obyvatel Prahy 7,“ doplnila Lenka Burgerová.

 

Více informací o aktuálně projednávané změně územního plánu k Bubnům a možnostem zapojení veřejnosti najdete ZDE.