Sedmá městská část pokračuje v projektu Kroužek pro každé dítě. Rodiče dětí s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou do 31. října 2020 zažádat o příspěvek na zájmové aktivity. Vedle dětí ze základních škol od tohoto školního roku městská část přispívá také na kroužky dětí ve školkách. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci.

Tak jako v minulých letech si rodiče žáků základních škol mohou požádat o příspěvek na kroužek dle vlastního výběru. Na úhradu kroužku městská část přispěje až do výše 1 500 korun.

Nově mohou o příspěvek na kroužky zažádat také rodiče dětí v mateřinkách. Příspěvek do výše 750 Kč se vztahuje na volnočasové aktivity organizované nebo zprostředkované mateřskými školami.

„Zájmové kroužky přispívají k rozvoji schopností a dovedností dítěte a pomáhají vytvářet přátelské vztahy v kolektivu. Chceme, aby každá rodina v Praze 7 mohla svému dítěti zájmovou činnost dopřát,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

Pro ty, kteří si kroužky nemohou dovolit, jsme před dvěma lety zahájili projekt Kroužek pro každé dítě. V uplynulých letech jsme touto cestou podpořili téměř čtyři stovky dětí. Aby si opravdu všechny děti na Sedmičce mohly kroužek dopřát, rozhodli jsme se letos program rozšířit také na děti z mateřských škol,“ řekl radní Prahy 7 Jakob Hurrle, který má na starosti sociální
a zdravotní politiku.   

O příspěvek na kroužky, které probíhají v prvním pololetí školního roku 2020/2021, mohou požádat rodiče dětí ze základních a mateřských škol s trvalým pobytem v Praze 7. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci, jako jsou samoživitelé, rodiny s více dětmi, rodiny v exekuci či pobírající pomoc v hmotné nouzi.

Městská část rodinám splňujícím podmínky poskytne finanční příspěvek na zájmové kroužky u dětí na základních školách až do výše 1 500 Kč, pro děti ve školkách do výše 750 Kč (vztahuje se na kroužky pořádané nebo zprostředkované přímo mateřskými školami). Rodičům stačí jen podat žádost na přihlašovacím formuláři do 31. 10. 2020. Žádost lze podat na podatelnu Úřadu městské části Praha 7, případně zaslat elektronicky na adresu: novotnaop@praha7.cz

Více informací můžete získat na Odboru sociálního začleňování u Petry Olivy Novotné, tel.: 603 372 135. Pravidla a formulář jsou ke stažení na: www.praha7.cz/krouzky