archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sedmá městská část pokračuje v projektu Kroužek pro každé dítě. Rodiče žáků základních i mateřských škol s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou požádat o příspěvek na kroužky, které se konají ve 1. pololetí školního roku 2022/2023.  Žádosti se podávají do 30. září 2022. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci.

Na úhradu volnočasových aktivit městská část přispívá:

  • u žáků základních škol až do výše 1 500 Kč
  • u dětí z mateřských škol až do výše 750 Kč

Jak si o příspěvek zažádat?

Žádost je možné vyplnit prostřednictvím níže uvedeného elektronického online formuláře. Po vyplnění a odeslání formuláře dostane žadatel vyplněnou Žádost ve formátu PDF zpět na e-mail uvedený v žádosti. Po podepsání a potvrzení razítkem organizátora kroužku je třeba hotovou Žádost doručit osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 7 či prostřednictvím poštovních služeb, popřípadě elektronicky při podání datovou zprávou nebo e-mailem na adresu: krouzky@praha7.cz

Potvrzená žádost musí být na úřad doručena nejpozději do 30. září 2022 (v případě elektronického podání do 23.59 hodin dne 30. 9. 2022).

Více informací najdete v níže uvedených pravidlech.

Pravidla poskytnutí příspěvku na kroužek

Žádost o příspěvek na kroužek


Podrobnosti můžete získat na Odboru sociálního začleňování u Kornélie Peterkové, tel.: 608 703 876, e-mail: krouzky@praha7.cz