archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sedmá městská část pokračuje v projektu Kroužek pro každé dítě. Rodiče žáků základních i mateřských škol s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou požádat o příspěvek na kroužky, které se konají ve 2. pololetí školního roku 2021/2022.  Žádosti se podávají do 28. 2. 2022. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci.

Na úhradu kroužku žáků základních škol dle vlastního výběru městská část přispěje až do výše 1 500 korun

Příspěvek na kroužky mohou zažádat také rodiče dětí v mateřinkách až do výše 750 Kč. Příspěvek se vztahuje na volnočasové aktivity organizované nebo zprostředkované mateřskými školami na Sedmičce. 


Jak si o příspěvek zažádat?

Žádost je možné vyplnit prostřednictvím níže uvedeného elektronického on-line formuláře. Po vyplnění a odeslání formuláře dostane žadatel vyplněnou Žádost ve formátu PDF zpět na e-mail uvedený v žádosti. Po podepsání a potvrzení razítkem organizátora kroužku je třeba hotovou Žádost doručit osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 7 či prostřednictvím poštovních služeb, popřípadě elektronicky při podání datovou zprávou nebo e-mailem. Potvrzená žádost musí být na úřad doručena nejpozději do 28. 2. 2022.

Více informací najdete v níže uvedených pravidlech.

Pravidla poskytnutí příspěvku na kroužek

Žádost o příspěvek na kroužek


Více informací můžete získat na Odboru sociálního začleňování u Kornélie Peterkové, tel.: 608 703 876, e-mail: krouzky@praha7.cz