archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 získala potřetí za sebou ocenění v soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí Obec přátelská rodině a seniorům. V roce 2017 obdržela cenu jako Obec přátelská seniorům, loni pak zabodovala jako Obec přátelská rodině. Stejného ocenění se sedmé pražské části dostalo také letos. Mezi srovnatelně velkými obcemi z celé republiky obsadila 2. místo. Díky tomu může čerpat dotaci ve výši 600.000 korun, kterou využije na rozvoj služeb pro potřebné děti a rodiny.

„Praha 7 se snaží být obcí přátelskou rodině a finanční dotace spojené s umístěním v soutěži nám v tom již třetím rokem pomáhají. Využíváme je mimo jiné na realizaci táborů pro děti z nízkoprahových klubů či azylového domu nebo na příspěvky dětem na kroužky. Velice nás těší, že snahu pomáhat mají také naši občané. Na školách a školkách máme fondy solidarity, kde rodiče přispívají na výlety a kroužky, obědové konto zase pomáhá dětem, které se nemohou stravovat se svými spolužáky,“ uvedla radní pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.   

„Vedle zaběhlých projektů plánujeme také nové aktivity zaměřené na zvýšení kvality života rodin na Sedmičce. Osvědčil se nám systém nástěnek u praktických lékařů s nejrůznějšími informacemi a kontakty především pro seniory a pečující. Obdobný informační systém zaměřený na rodiny a děti chceme zavést na školách a v ordinacích pediatrů. Plánujeme také příměstské tábory pro děti z potřebných rodin či přednášky a workshopy věnované domácímu násilí,“ řekl radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle.

Prostředky z dotace chce městská část kromě výše uvedených projektů využít také na zavedení showroomu kompenzačních pomůcek a asistivních technologií v Poliklinice Prahy 7, koordinaci aktivit místních podniků zaměřených na stravování ohrožených skupin obyvatel, školení pečovatelů věnované krizovým situacím a další projekty. 

Soutěž Obec přátelská rodině a seniorům vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 37 obcí v 5 kategoriích, rozdělených podle počtu obyvatel. Soutěže se mohou účastnit všechny obce, města, statutární města a městské části z celé České republiky.