archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V Praze 7 se sešli pedagogové a další odborníci z oblasti vzdělávání z celé republiky. Sedmá městská část se stala partnerem 2. ročníku veletrhu Úspěch pro každého žáka, který pořádá Stálá konference asociací ve vzdělávání ve spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin ČR.

V ZŠ Strossmayerovo náměstí a na detašovaném pracovišti v ul. Letohradská se v pátek 29. 11. a v sobotu 30. 11. proběhla řada otevřených vyučovacích hodin, zajímavých prezentací, besed a workshopů. V prostorách auly ZŠ Umělecká se se prezentovalo několik desítek vzdělávacích asociací a proběhla zde také panelová diskuze.

„V pátek a sobotu se u nás sešli zástupci Místních akčních plánů z celé republiky. Smyslem těchto projektů je propojovat školy, jejich zřizovatele, rodiče a další aktéry ve vzdělávání, posilovat jejich spolupráci a společně rozvíjet kvalitu vzdělávacích systémů na školách a školkách. Setkání bylo zdrojem vzájemné inspirace a výměny zkušeností, ze kterých budou dále těžit i naše základní a mateřské školy. Jsem moc ráda, že jedna z našich škol dala také možnost nahlédnout přímo do výuky. Děkuji ředitelům a učitelům, kteří se aktivně zapojili a po otevřených hodinách byli ochotní i ke společné reflexi výuky,“ uvedla radní Prahy 7 Hana Šišková.

Veletrhu Úspěch pro každého žáka se zúčastnilo přes 130 zástupců z 34 Místních akčních plánů vzdělávání z celé ČR. Součástí programu byly hospitace ve výuce, setkání s učiteli, prezentace vzdělávacích programů, panelové diskuze, workshopy se zaměřením na kolegiální podporu a mnoho dalších příležitostí pro navázání nových kontaktů a spolupráce.