archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sedmá městská část pokračuje ve zvyšování počtu míst pro předškoláky. Na počátku tohoto školního roku se podařilo dokončit tři projekty, které Praha 7 realizovala na přelomu léta a podzimu. Pro děti se otevřelo detašované pracoviště mateřské školy a dvě dětské skupiny.

„Je velmi důležité zajistit dostatek kapacit v základních a také mateřských školách, aby rodiče, kteří potřebují chodit do práce, nemuseli s dětmi zůstávat doma, zvlášť v této finančně náročné době. Děláme vše proto, abychom nezaspali, sledujeme statistiky, aktualizujeme demografickou studii a připravujeme se se na každý nový stavební projekt, který se v Praze 7 chystá. Každoročně se nám díky tomu daří postarat se o všechny děti, které je třeba do škola školek umístit,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

MŠ detaš Jankovcova – návštěva starosty Jana Čižinského a místostarostky Hany Šiškové

Dokončeny byly úpravy a proběhly dodatečné zápisy do detašovaného pracoviště MŠ Tusarova na rohu ulic Přívozní a Jankovcova a do dětských skupin v ulici Veletržní a v bývalém drážním domku ve Stromovce.

„Abychom dokázali plně pokrýt stále se zvyšující zájem rodičů, využíváme každé příležitosti, kdy se naskytnou vhodné prostory pro vznik školky či dětské skupiny. Detašované pracoviště mateřské školy je určeno pro 24 dětí, každá z dětských skupin má kapacitu 12 dětí. Celkově se nám tak podařilo zajistit místa pro dalších 48 předškolních dětí,“ řekla místostarostka Prahy 7 Hana Šišková, která má na starosti školství a vzdělávání.

Detašované pracoviště mateřské školy vzniklo v prostoru na rohu ulic Jankovcova a Přívozní, který má Praha 7 v nájmu. V součinnosti s městskou částí zde vlastník realizoval úpravy pro potřeby školky. V další části tohoto objektu městská část pořádá jazykové kurzy pro středoškoláky z Ukrajiny a je zde také adaptační skupina pro ukrajinské předškolní děti. Městská část bude prostory pro výše uvedené účely využívat po dobu trvání nájmu. Poděkování patří společnosti Jankovcova 53, která prostory poskytla.

MŠ detaš Jankovcova

Dětská skupina v ul. Veletržní 33 byla zřízena na místě bývalých kancelářských prostor úřadu městské části. Prostory prošly rekonstrukcí včetně vybudování nových sociálních zařízení, renovace vzduchotechniky, osvětlení a vybavení novým nábytkem a dalšími zařizovacími prvky.

dětská skupina Veletržní
dětská skupina Veletržní

Další dětskou skupinu městská část zřídila v objektu bývalého drážního domku u Buštěhradské dráhy ve Stromovce (Královská obora 74). Za účelem předškolního vzdělávání získala Praha 7 objekt do správy od hl. m. Prahy v roce 2022. Památkově chráněná hrázděná stavba prošla dílčími úpravami, proběhla zde rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody či kanalizace, prostor byl také zařízen novým mobiliářem a vybavením pro stravování.

dětská skupina Domeček

Zápisy do dětské skupiny Domeček se ještě vyhodnocují, ale v ul. Veletržní stále zbývá několik volných míst. V případě zájmu o další informace se můžete obrátit na oddělení vzdělávání.

bývalý drážní domek ve Stromovce