archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část od září spustila bezplatné intenzivní kurzy českého jazyka, které mají za cíl pomoci mladým lidem z Ukrajiny od patnácti let s další adaptací v českém prostředí a s přípravou na možné studium na českých středních a vysokých školách. Aktuálně probíhající kurzy podpořila organizace UNICEF a hl. m. Praha. Za finanční podpory hlavního města bude Praha 7 v kurzech pokračovat také v příštím roce.

„Sedmá městská část od počátku ruské agrese na Ukrajině pomáhá potřebným rodinám v místě konfliktu i uprchlíkům v Praze 7. Opět se nám letos podařilo zajistit dostatečné kapacity v našich školách, školkách a dětských skupinách pro děti místních rezidentů, a proto můžeme také nadále pomáhat rodinám, které stále potřebují ochranu před válkou na Ukrajině. Kromě dětí ve školkách a základních školách jsme se od tohoto školního roku zaměřili také na mládež ve věku od patnácti let, na kterou se v systému pomoci občas zapomíná,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Od září v Praze 7 probíhají intenzivní kurzy českého jazyka pro mladé lidi ve věku 15–21 let, na které se vztahuje dočasná ochrana před válkou Ukrajině. Za přispění organizace UNICEF se městské části podařilo zajistit kapacitu pro 60 žáků, kteří se výuce věnují v pěti třídách po dvanácti studentech v prostoru na rohu ulic Jankovcova
a Přívozní, který má Praha 7 v nájmu. Poděkování patří společnosti Jankovcova 53, která prostory poskytla. 

„Hlásit se mohli zájemci z celé Prahy. Celkem nám přišlo na 160 přihlášek. Snažili jsme se proto zajistit, aby kurzy mohly pokračovat i v příštím roce a aby se nám ideálně podařilo jejich kapacitu ještě rozšířit. Chceme pomoci mladým lidem, kteří v současné době nemají šanci dostat se na střední či vysoké školy, více si osvojit jazyk, připravovat se na studium a neztrácet další měsíce bez perspektivy na zapojení do zdejšího vzdělávacího systému či jakéhokoli jiného uplatnění,“ řekla místostarostka Prahy 7 Hana Šišková, která má na starosti školství a vzdělávání.   

Kurzy jsou zdarma a aktuální turnus probíhá do ledna příštího roku. Projekt je podpořen organizací UNICEF a Hlavním městem Praha z Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023.

Na pokračování se městské části podařilo získat dotaci hl. m. Prahy ve výši dva miliony korun. Kapacita kurzů bude navýšena na přibližně 110 účastníků.

Jedná se o intenzivní výuku českého jazyka spojenou s osvojením základních reálií a prohloubením orientace v českém školním systému. Rozsah výuky jsou čtyři vyučovací hodiny denně, pět dní v týdnu. Součástí kurzů je závěrečné přezkoušení znalostí potřebných pro případné složení certifikované jazykové zkoušky z češtiny.