archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sedmá městská část reaguje na krvavý válečný konflikt na území Ukrajiny, který před několika dny rozpoutala Ruská federace, a jenž zapříčinil migrační vlnu uprchlíků do okolních států Evropy. Zastupitelstvo Prahy 7 na svém pondělním zasedání vzneslo požadavek na vládu ČR, aby podnikla kroky vedoucí k redukci území užívaného Velvyslanectvím Ruské federace do stavu před 21. srpnem 1968. Sedmička také vládu vyzvala, aby využila neobsazený dům Ovenecká 80/39, který stojí na pozemku ve vlastnictví České republiky – Diplomatického servisu, a to pro ubytování ukrajinských uprchlíků vyhnaných válkou. Revizí také prošla pravidla využívání Humanitního fondu ve prospěch ukrajinských uprchlíků.

Podle našich informací je dům na adrese v Ovenecké 39 po vyhoštění diplomatů a dalších zaměstnanců od loňského roku prázdný a mohl by posloužit uprchlíkům z Ukrajiny. V současné době nabízejí jak podnikatelé, tak i domácnosti ubytovací kapacity. Proč tedy nevyužít pro rodiny s dětmi byty, které poblíž Stromovky leží ladem. Připadá nám to nejen jako funkční ale i symbolické řešení,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Praha 7 už v loňském roce vyzvala českou vládu, aby požadovala uvedení rozlohy velvyslanectví Ruské federace v Praze do stavu před 21. srpnem 1968, tedy aby vyjednala zpřístupnění pozemku (parc. č. 1782/1 v katastrálním území Bubeneč) veřejnosti a zasadila se o to, aby byl skutečný stav využití pozemku uveden do souladu s využitím pozemku uvedeným v katastru nemovitostí, tedy s funkcí zeleně. Nyní Sedmička apeluje na vládu, aby prověřila právní možnosti vypovězení či jiného ukončení smlouvy o trvalém bezplatném užívání tohoto pozemku.

Při invazi vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 obsadila okupační vojska pražský park Královská obora (Stromovka) a následně se rozloha velvyslanectví Sovětského svazu rozrostla o část parku trvale, což se nezměnilo ani po odchodu okupačních vojsk v letech 1990 – 1991.

Zastupitelstvo dále schválilo úpravu pravidel Humanitního fondu, která nově umožní poskytnout pomoc pro individuální řešení sociální a zdravotní situace osob v nouzi, které utekly před válkou a perzekucí a našly útočiště v Praze 7. Radnice rovněž jeho objem pro tyto účely navýší částkou 300 tisíc korun.

Situace lidí, kteří prchají před hrůzami této zbytečné války, semknula společnost napříč naší republikou i ostatními státy. Zažíváme nezměrnou vlnu solidarity mezi lidmi a Praha 7 pomáhá všem uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přicházejí do naší městské části,“ řekl radní pro sociální a zdravotní politiku a národnostní menšiny Jakob Hurrle.