archivní článek, informace již nemusí být aktuální

MČ Praha 7 představuje aktualizovanou verzi svého klíčového strategického dokumentu, který dává nahlédnout do blízké budoucnosti Sedmičky a představuje jednotlivé oblasti důležité pro kvalitní fungování městské části a spokojený život jejích obyvatel.

První verze Strategie byla schválena Zastupitelstvem MČ Praha 7 dne 24. 1. 2022. Koncipována byla jako dokument otevřený průběžným změnám, který bude reagovat na rychle se měnící potřeby obyvatel MČ Praha 7.

Ve druhé aktualizované verzi Strategie došlo k zjednodušení dokumentu na základě poznatků z roční implementace. Zároveň přibyla část věnovaná zlepšování, která je uvedena na poslední stránce dokumentu. 

Strategie 2030 přibližuje hlavní oblasti, na které se bude Sedmička v následujících letech zaměřovat, soustředí se na klíčové aspekty strategického řízení na úřadě a nastavuje efektivní koordinaci a propojení projektových a participativních aktivit městské části od zastupitelů až po občany.

S aktuální verzí Strategie se můžete seznámit ZDE.

Více o Strategii 2030 se dozvíte ZDE.