archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rodiče žáků základních i mateřských škol s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou požádat o příspěvek na kroužky, které se konají ve prvním pololetí školního roku 2023/2024. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci. Souhrn všech možností najdete zde

Podpora kroužků pořádaných Domem dětí a mládeže Praha 7 a Základní uměleckou školou Šimáčkova nebo základními a mateřskými školami je primárně řešena prostřednictvím programu hl. m. Prahy Balíček okamžité pomoci Pražanům. Ohledně pomoci s financováním těchto kroužků se obracejte přímo na jejich organizátory.

Podpora z programu Kroužek pro každé dítě je omezená na případy, kde financování z Balíčku okamžité pomoci Pražanům není možné.

Sedmá městská část na úhradu volnočasových aktivit přispívá:

·         u žáků základních škol až do výše 1 500 Kč

·         u dětí z mateřských škol až do výše 750 Kč

Jak si o příspěvek zažádat?

Žádosti lze podat průběžně od 1. září 2023 do 29. září 2023 (v případě elektronického podání do 23.59 hodin dne 29. září 2023).

Žádost je možné podat prostřednictvím elektronického online formuláře. Po podpisu lze žádost doručit datovou zprávou, osobně prostřednictvím podatelny v přízemí Úřadu MČ Praha 7, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem na adresu: krouzky@praha7.cz

Více informací najdete v níže uvedených pravidlech. 

Pravidla poskytnutí příspěvku na kroužek

Žádost o příspěvek na kroužek


Podrobnosti můžete získat na Odboru sociálního začleňování u Markéty Mirgové, tel.: 774 093 367, e-mail: krouzky@praha7.cz