Na základě aktuální meteorologické a hydrologické situace bude výstraha na povodňovou bdělost odvolána 10. ledna 2024 v 18.00. Hladina Vltavy však bude ještě minimálně několik dní stále nadprůměrně vysoká, proto vás i nadále prosíme  o opatrnost při pohybu v okolí Vltavy. Text aktualizujeme, platná opatření najdete níže. Informace rozesíláme také prostřednictvím služby Munipolis, registrovat se můžete zde. 

Aktualizace k 10. 1. 2024

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes večer ukončí výstrahu pro Prahu na povodňovou bdělost.

S platností od čtvrtečních 8.00 hodin ráno budou moci návštěvníci téměř plnohodnotně využít všechny náplavky a bude na ně možný i vjezd vozidel, od stejného času bude možný i provoz zbývajícího botelu Matylda. Správce náplavek (Trade centre Praha) však kvůli zmrzlé vodě na pochozí části Rašínova nábřeží nechá tento úsek kvůli bezpečnosti návštěvníků prozatím uzavřený. Jedná se o zhruba stometrovou část od Železničního mostu. Od 9.00 hodin ráno zítra také začnou práce na otevření protipovodňových vrat na Čertovce. Díky poklesu hladiny by se do provozu teoreticky mohly vrátit i přívozy č. 1, 2 a na Vyšehradě, podle informací od jejich majitelů ale bude nejprve nutné upravit jejich nástupiště a okolí. Tyto úpravy budou pravděpodobně trvat až do pondělí 15. ledna 2024, kdy by měl být provoz přívozů obnoven. 


Aktualizace k 8. 1. 2024

Demontáž mobilních protipovodňových prvků začne zítra v 10.00 hodin na Čapadle v Divadelní ulici, následně se Správa služeb hl. m. Prahy přesune zhruba ve 13.00 hodin k demontáži prvků na Zbraslavi. Zítra se také od 9.00 hodin otevřou vrata u Hotelu Four Seasons. Demontáž prvků v Divadelní ulici může mít dočasně vliv na dopravu v jejím okolí a na Smetanově nábřeží.

Náplavky na Dvořákově a Hořejším nábřeží se otevřou návštěvníkům a cyklistům od středy od 8.00 hodin ráno. Stále na nich ale bude platit zákaz vjezdu vozidlům mimo zásobování. Zásobování bude mít výjimku pro vjezd od 8.00 do 10.00 hodin s tím, že tato vozidla se zde budou moci zdržet pouze po nezbytně nutnou dobu. Veřejnost by na otevřených náplavkách ale měla i nadále dbát zvýšené opatrnosti. Kompletně pro veřejnost i vozidla zůstává uzavřená náplavka na Rašínově nábřeží, na kterou mají přístup pouze posádky lodí kvůli dohledu nad plavidly.

Dle informací od Státní plavební správy se od zítřejších 9.00 hodin znovu navrátí plavba do centrální části města. Plavba se vrací se zvýšenou opatrností s ohledem na vyšší hladinu Vltavy i některá chybějící plovoucí značení.

Ochranné prostory na přehradách jsou nyní prázdné, ale řízený odtok z nich pokračuje, neboť přítoky do přehrad jsou stále silné. Průtok Prahou (na limnigrafu v Chuchli) je nyní pod 600 m3/s a nad tuto hranici by se již neměl dostat. Kromě Vltavy velmi pozvolna klesají i hladiny rozhodujících řek, kterými jsou Berounka a Sázava.


Aktualizace k 4. 1. 2024

Situace se v hlavním městě již nezhoršuje a některé rozhodující toky již postupně kulminují nebo kulminovat budou. Na limnigrafu v Chuchli se v následující době neočekává vyšší průtok než 800 m3/s, nicméně hladina Vltavy je i nadále výrazně vyšší, proto z preventivních důvodů zůstávají všechna přijatá opatření i nadále platná. Hlavní město bude situaci nadále sledovat a vyhodnocovat. 

V pátek se sice ještě očekává déšť na Šumavě, ale srážek by již nemělo být tolik jako v předchozích dnech a v dalších dnech by pak déšť měl ustávat a transformovat se do sněžení.


Aktualizace k 3. 1. 2024

•          Průtok bude částečně regulovaný Vltavskou kaskádou a všechny vlny očekávaných srážek by měly vodní nádrže zvládnout.

•          Vyklizení a uzavření náplavek MČ Praha 1, 2 a 5.

•          Zákaz vstupu osob a zákaz vjezdu vozidel do prostoru náplavek od 16.00 hod.

•          Uzavření protipovodňových vrat na Čertovce.

•          Zastavení provozu přívozů č. P1, P2 a Vyšehrad dle harmonogramu činnosti Povodňové komise hl. m. Prahy.

•          Zastavení plavby lodí v centrální Praze, s ohledem na nejistý vývoj by se plavidla a plovoucí zařízení měla přesunout do ochranných přístavů.

Aktuální informace o průtoku můžete sledovat například zde.