Zákon na ochranu zvířat definuje utrpení jako stav zvířete, který je způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt. Zvíře také nesmí nikdo bez důvodu usmrtit.


Za týrání zvířete se mimo jiné považuje:

  • nucení k fyzickým výkonům, které prokazatelně překračují jeho fyzické a biologické možnosti
  • podrobení výcviku nebo veřejnému vystoupení, které je spojeno s bolestí, zraněním nebo utrpením zvířete
  • omezování výživy a napájení vyjma zdravotních důvodů
  • provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu zvířete
  • chov zvířete v nevhodných podmínkách
  • přepravování, pohánění a zacházení se zvířetem způsobem, který způsobuje bolest či vede k fyzickému vyčerpání zvířete
  • omezování pohybu za pomoci prostředků, které jsou nepřiměřené a vedou k bolesti, utrpení a případně zdravotnímu poškození zvířete
  • opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je též zakázáno lovit zvířata pomocí želez, ok, sítí a dalších pomůcek k odchytu, jedovatých návnad a jedů apod.

Podezření na týrání je třeba neprodleně nahlásit policii ČR, městské policii či příslušnému úřadu městské části, na jehož území k týrání nebo k výskytu opuštěného zvířete dochází, případně jinou organizaci zabývající se ochranou zvířat.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Horská Hana, Ing.

vedoucí odboru
dveře 4.04
tel. +420220144151
gsm. +420603380520
HorskaH@Praha7.cz