V případě, že váš příbuzný není ze závažných zdravotních důvodů schopen přebírat svůj důchod, můžete požádat o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.


Základní podmínkou je podání žádosti a předložení potřebných dokladů – potvrzení ošetřujícího lékaře, průkazu totožnosti a vyplněné žádosti. Poté bude zahájeno správní řízení. Správní orgán vydá Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, které zašle žadateli, oprávněnému a České správě sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí.

Pokud odpadnou důvody, pro které byl zvláštní příjemce důchodu ustanoven, může být na žádost původního příjemce nebo ustanoveného zvláštního příjemce zahájeno správní řízení o zrušení ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Luczka Miroslav, PaedDr.

vedoucí odboru
dveře 2.06
tel. +420220144147
gsm. +420735793146
LuczkaM@Praha7.cz

FORMULÁŘE

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění