Jedná se o podporu a pomoc občanům ve výkonu trestu, propuštěných z výkonu trestu, občanům, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, a podporu a pomoc občanům propuštěných ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Fafílek Ivo, DiS.

kurátor pro dospělé
dveře 2.07
gsm. +420739553158
FafilekI@Praha7.cz

Havránková Zuzana, Mgr.

sociální kurátorka pro dospělé
dveře 2.16
tel. +420220144188
gsm. +420734521839
HavrankovaZ@Praha7.cz

JAK

Pomoc těmto občanům a jejich rodinám včetně odborného poradenství poskytne kurátor pro dospělé, oddělení sociální práce. Na našeho kurátora se můžete obrátit v těchto případech:

 • Jsem ve výkonu trestu a nemám kontakt s rodinou, potřebuji vědět, zda je rodina v pořádku.
 • Jsem ve výkonu trestu, chci žádat soud o podmínečné propuštění, žádám kurátora, aby se k mé žádosti kladně vyjádřil.
 • Jsem ve výkonu trestu a žádám o návštěvu kurátora ve vězení.
 • Jsem po propuštění z vězení a potřebuji pomoc s hledáním ubytování, s žádostmi o dávky hmotné nouze, s hledáním zaměstnání, potřebuji poradit, jak řešit exekuce.
 • Propustili mě z vězení na podmínku, mám stanoven probační dohled, potřebuji pomoc s kontaktováním pracovníka Probační a mediační služby.
 • Ztratil jsem (byly mi odcizeny) doklady, nemám rodný list, nemám ani peníze na vyřízení nového OP.
 • Potřebuji vystavit potvrzení pro Úřad práce, že aktivně spolupracuji s kurátorem.
 • Neplatím si zdravotní pojištění a potřebuji domluvit vyšetření u lékaře.
 • Jsem na ulici, nemám žádné peníze, potřebuji pomoc s hledáním ubytovny.
 • Žádám o pomoc  s hledáním práce,  potřebuji pomoc se sepsáním životopisu a motivačního dopisu.
 • Potřebuji podat žádost o zahlazení  odsouzení, žádost o výmaz z rejstříku trestů.
 • Nemám kredit, potřebuji si zatelefonovat a něco vyřídit (ÚP, pracovní agentura, ČSSZ).

Nejsou zapotřebí žádné formuláře.