Pečuji o osobu blízkou, zůstal(a) jsem bez zaměstnání a nemám dostatek finančních prostředků:

  • Váš rodič nebo příbuzný si může podat žádost o příspěvek na péči (můžete podat za maminku na základě plné moci, která nemusí být notářsky ověřená). Výše příspěvku se odvíjí od rozsahu závislosti na péči jiné osoby (I. – IV. stupeň). Žádost se podává u Úřadu práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7.

Pečuji o osobu blízkou, jedu na 14 dní do lázní, kam ji mohu umístit, aby o ni bylo dobře postaráno?

  • Můžete využít tzv. odlehčovací služby v Sociálně odlehčovacím centru, kde bude o vaše příbuzné po dobu nezbytně nutnou postaráno (nejdéle po dobu 3 měsíců). Zajišťuje Pečovatelské centrum, Kamenická 40, SOC .

Pečuji o osobu blízkou, nyní jsem si sehnal(a) brigádu na 1 měsíc a potřebovala bych zajistit péči přes den.

Pečuji o osobu blízkou, která je na invalidním vozíku, vozím ji k lékaři, na úřady, do lázní apod., a do stávajícího auta se mi vozík nevejde.

  • Váš rodič či příbuzný si může požádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Vyřizuje Úřad práce, oddělení příspěvku na péči a oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7.

Pečuji o osobu blízkou, kterou jsem si vzala z léčebny pro dlouhodobě nemocné. Vyžaduje 24 hodinou moji péči. Na co všechno mám prosím nárok?

  • Po propuštění nemocného do domácího prostředí si zažádejte o příspěvek na péči nebo o jeho zvýšení. Žádost se podává na úřadu práce, dle trvalého bydliště nemocného. (odkaz)
  • V případě potřeby pomoci či rady můžete vyhledat sociální pracovnici odboru sociálních věcí na ÚMČ Praha 7, která vám poskytne potřebné sociální poradenství – na co máte jako pečující osoba nárok.
  • Pokud je nemocný inkontinentní, vyžádejte si od obvodního lékaře poukaz na inkontinenční pomůcky – vložky nebo pleny (hradí zdravotní pojišťovna).
  • Pokud má nemocný problémy s chůzí, můžete si vyžádat u rehabilitačního lékaře, neurologa nebo ortopeda poukaz na kompenzační pomůcky, které hradí zdravotní pojišťovna; jedná se o berle, chodítka, nástavec na WC, apod.
  • Obvodní lékař může nemocnému předepsat domácí zdravotní péči (dojíždí domů k nemocnému: provádí převazy, aplikuje injekce, zajišťuje krevní odběry apod.), domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, např. Galium.
  • V případě potřeby pomoci s péčí se obraťte na pečovatelskou službu. Tato služba vám je schopna nakoupit, dovézt oběd, pomůže s úklidem, vypere prádlo, pomůže s hygienou nemocného, apod. Pečovatelská služba je zpoplatněna a lze ji hradit z příspěvku na péči.
  • Existuje také možnost zajistit bezpečí vašeho blízkého prostřednictvím tísňové péče, kterou zajišťuje organizace Život 90 (tel.: 222 333 546, zajemciosluzby@zivot90.cz), ve spolupráci s MČ Praha 7.