Jestliže jste se octli bez domova nebo vám aktuálně hrozí jeho ztráta, obraťte se na sociální pracovníky oddělení sociální práce a společně hledejte řešení. Můžete také využít našeho Kontaktního místa pro bydlení.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře 2.14
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz

 

Užitečné odkazy


Organizace pro pomoc lidem bez domova


Armáda spásy v ČR
, z. s.,
Centrum sociálních služeb Bohumila Bureše

Komplexní podpora osob bez domova, azylový dům, Centrum sociálních služeb, terénní programy prevence a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova.
Tusarova 60, Praha 7, www.armadaspasy.cz


Nový prostor

Sociální podnik umožňující pomoc lidem bez domova pracovní příležitost – získat finanční prostředky na základní vybavení pro život.
Řeznická 14, Praha 1, www.novyprostor.cz


Arcidiecézní charita

Pomoc všem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo na okraji společnosti.
Londýnská 44, Praha 2, www.praha.charita.cz


Naděje, z.s.

Naděje vyhledává lidi bez střechy nad hlavou přímo v místech, kde přežívají. Nabízí jim bezprostřední pomoc i návaznou další péči. Tu zajišťuje v denních centrech, noclehárnách a azylových domech.
U Bulhara 46, Praha 2, www.nadeje.cz 


Centrum sociálních služeb Praha

Centrum sociálních služeb Praha poskytuje prioritně terénní, ambulantní i pobytové služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci.
www.csspraha.cz/sluzby