Pokud potřebujete radu, nasměrování nebo si jen promluvit o závislosti na návykových látkách, můžete se obrátit na kurátory pro dospělé Odboru sociálních věcí. Jsou připraveni vám pomoci zprostředkovat odbornou pomoc.


Obracet se můžete i na tyto organizace:

Drop In, o.p.s.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In je nestátní organizace zaměřující se na poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým. Prosazuje racionální přístup k drogové problematice zaměřený na principy snižování škod a ochranu veřejného zdraví. Poskytuje komplexní seznam programů, které svými službami pokrývají širokou škálu klientů. V rámci organizace fungují jak preventivní služby, tak služby tzv. první pomoci pro aktivní uživatele, služby stabilizační a služby doléčovací.

www.dropin.cz


SANANIM, z.ú.

Organizace pomáhá osobám závislým na návykových látkách, hazardu, ale také jejich blízkým, kteří se s touto nelehkou situací potýkají. Poskytuje různé služby od terénních programů, kontaktního centra, adiktologie, po poradnu pro rodinu a terapeutické komunity.

www.sananim.cz


Progressive, o.p.s

Organizace poskytuje odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek. V rámci péče o děti a mladistvé jde o odborné služby v oblasti diagnostiky, metodické podpory a poradenství.

progressive-ops.cz

 

Fiala Jaroslav, Bc.

koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality
dveře 2.12
tel. +420220144240
gsm. +420603553524
FialaJ@Praha7.cz
placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře 2.14
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz