Nebojte se požádat o pomoc! Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu. Pokud se cítíte jako oběť domácího násilí, můžete se obrátit na sociální pracovníky Odboru sociálních věcí, kteří Vám pomohu, ve spolupráci s odborníky, Vaši tíživou situaci řešit.