Nebojte se požádat o pomoc! Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu. Pokud se cítíte jako oběť domácího násilí, můžete se obrátit na sociální pracovníky Odboru sociálních věcí, kteří vám ve spolupráci s odborníky pomohou vaši tíživou situaci řešit.