Základní vzdělání v Praze 7 zajišťuje šest základních škol, jejichž zřizovatelem je Praha 7, a jedna základní škola na území městské části Praha-Troja.  


ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápisy do 1. tříd na základních školách MČ Praha 7 proběhnou formou elektronické registrace termínu zápisu a následné fyzické účasti zákonného zástupce na vybrané ZŠ. 

Elektronická registrace k zápisu se uskuteční v termínu od 18. 3. do 29. 3. 2024 na webových stránkách jednotlivých základních škol MČ Praha 7. Přihlášku lze vyplnit kdykoli v uvedeném termínu pod tímto odkazem, pořadí provedení elektronické registrace na přijetí žáka nemá vliv. Postup vyplnění el. registrace naleznete níže. 

Fyzické zápisy proběhnou od 10. 4. do 11. 4. 2024 na jednotlivých základních školách MČ Praha 7. Na tyto zápisy přijde rodič (zákonný zástupce) s dítětem v čase, který si zvolí v rezervačním systému při elektronické registraci. Doloží vyplněnou přihlášku z el. registrace, rodný list dítěte a občanský průkaz (občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR).

Pokud se nemůžete zápisů zúčastnit, je nutné se telefonicky spojit s ředitelem spádové základní školy a domluvit jiný postup.


POSTUP ELEKTRONICKÉ REZERVACE

Elektronická registrace a registrace na konkrétní čas umožní, abyste při návštěvě školy nečekali v dlouhé frontě, a zároveň bude škola moci operativně řešit případné chyby v přihláškách. 

Podání dokumentů k zápisu lze provést také vzdáleně:

  • datovou schránkou (na ID datové schránky školy)
  • e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem
  • poštou písemně v listinné podobě (rozhodující je datum podání)

Pokud se rozhodnete využít některé z těchto variant, konzultujte postup s příslušnou školou. 


V případě nejasností se obracejte na ředitele jednotlivých základních škol MČ Praha 7 nebo na vedoucí oddělení vzdělávání Mgr. Lucii Černou, e-mail: cernal@praha7.cz, tel: 608 299 369.


Máte-li posudek z poradenského zařízení a od odborného lékaře, je možné zažádat o odklad, avšak zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8 let.


Spádové školy MČ Praha 7 podle adresy bydliště


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Františka Křížka 17
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Černá Lucie, Mgr.

vedoucí oddělení
Františka Křížka 17
gsm. +420608299369
CernaL@Praha7.cz