Jestliže pro své dítě ve věku od 12 do 36 měsíců hledáte komplexní celodenní péči, můžete využít služeb denních jeslí Pečovatelského centra Prahy 7, které poskytuje také poradensko-výchovný servis.


Kde

Denní dětské jesle, U Pergamenky, 1144/1a, 170 00 Praha 7 

Ředitelka: Mgr. MARTINA POJAROVÁ, ŘEDITELKA PCP7, statutární zástupce
Vedoucí sestra: MOKRÁ Stanislava, registrovaná zdravotní sestra
Telefony: 220 802 565, mobil: 724 550 238

Provoz jeslí: každý všední den od 6:30 do 17:30

Jesle Pečovatelského centra jsou po rekonstrukci nově vybaveny, ve vnitrobloku se nachází samostatná zahrada. Rodiny, které nepotřebují přihlásit dítě ke každodennímu pobytu, mohou využít hlídací službu. Při každodenní péči hradí rodiče měsíčně stravu a podílí se na provozních nákladech. Poplatek hradí i za hlídání. Podrobnější informace poskytujeme telefonicky (viz výše). 

Každodenní pobyt

Jestliže chcete přihlásit dítě ke každodennímu pobytu či využít hlídací služby, musíte vedoucí sestře odevzdat zápis do jeslí a řádně vyplněný evidenční list. Formulář evidenčního listu si po telefonické domluvě můžete vyzvednout v Pečovatelském centru každý pracovní den v rámci provozní doby. Poplatky za umístění dítěte do jeslí se platí předem. Stravné se zúčtovává v následujícím měsíci podle docházky.

Co je nutné vzít s sebou

Při prvním předávání dítěte do jeslí je třeba předložit:

 • průkaz pojištěnce
 • očkovací průkaz
 • občanský průkaz rodičů

Poplatky

 1. Výše paušálního poplatku za umístění dítěte závisí na tom, zda matka má či nemá trvalé bydliště v Praze 7 (v případě otců samoživitelů záleží na bydlišti otce), a činí:
  3 000,- Kč za dítě matky s trvalým bydlištěm v Městské části Praha 7
  7 000,- Kč za dítě matky s trvalým bydlištěm mimo Městskou část Praha 7
  Paušální měsíční poplatek se hradí do prvního dne v každém měsíci bez ohledu na docházku dítěte. Poplatek nebude vyžadován od prvního dne měsíce následujícího po písemném zrušení umístění dítěte u vedoucí sestry zařízení.
 2.  Poplatek za stravu ve výši stravovací jednotky:
  49,- Kč / den strava
  Poplatek za stravu se hradí předem a zúčtovává podle skutečných dnů pobytu dítěte v zařízení. Předem neomluvená absence se počítá jako účast.
 3. Poplatek za hlídání dítěte v jeslích při pobírání rodičovského příspěvku. 100,- Kč/ hodinu + 49,- Kč/ den strava
 4. Jeselské zařízení provozuje také hlídací službu pro děti ve věku 1 až 3 roky pro matky, které na hlídané dítě v denních dětských jeslích nepobírají rodičovský příspěvek: 100,- Kč/ hodinu + 49,- Kč/ den strava Obě částky budou hradit rodiče předem, proti příjmovému dokladu hotově do pokladny jeslí. Každá započatá hodina je zpoplatněna výše uvedenou finanční částkou. Hlídání dítěte při pobírání rodičovského příspěvku a hlídací služba by byla omezena pouze do volné kapacity jeslí.