Jestliže pro své dítě ve věku od 12 do 36 měsíců hledáte komplexní celodenní péči, můžete využít služeb denních jeslí při mateřské škole U Uranii – detašované pracoviště. Zařízení je určeno ke komplexní celodenní péči o batolata od 12 do 36 měsíců. Prostředí, ve kterém bude Vaše dítě spokojené, je specializované na péči o děti a poradensko-výchovný servis. Zápis do jeslí bude ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 13:30 – 17 hodin.


Jesličky jsou po rekonstrukci nově vybaveny. Ve vnitrobloku se nachází samostatná zahrada pro dětské aktivní vyžití. Provoz je každý pracovní den od 6:30 do 17:30 hodin. Rodiny, které nepotřebují přihlásit dítě ke každodennímu pobytu, možná rády využijí hlídací službu. Věříme, že se nám podaří dát společně s výchovou v rodině Vašim dětem dobrý základ pro celý život. Jestliže chcete dítě přihlásit ke každodennímu pobytu, či využít hlídací služby, přečtěte si informace. Při každodenní péči hradí rodiče měsíčně stravu ve výši stravovací jednotky a na provozních nákladech se podílí finanční částkou určenou zřizovatelem.

Při poskytnutí hlídací služby se účtuje poplatek ve výši určené provozovatelem MŠ U Uranie a zřizovatelem. Další informace Vám poskytneme na uvedených telefonech v kontaktech.

Podmínky pro děti od 12 – 36 měsíců:

Věcné podmínky – prostor jesliček je vhodný pro pohyb i hru dětí, disponuje koutky pro pocit bezpečí a klidu a to v průběhu celého dne.

Životospráva, stravování – v oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí (zejména v souvislosti s individuální potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí). Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v jesličkách, stravuje se vždy. Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3–6let) uvedené v Přílozeč.1 vyhlášky o školním stravování.

Psychosociální podmínky – jesličky kladou velký význam na adaptaci dítěte v novém prostředí a úzce spolupracuje s rodinou, u dítěte utváříme celoživotní návyky a vedeme ho k respektování pravidel, denní režim je pravidelný a dětem se dostává více individuální péče.

Personální podmínky – je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

Organizace vzdělávání – z hlediska organizačního zajištění chodu umožňujeme dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.

Bezpečnostní podmínky – pro zajištění bezpečnostních podmínek je nutné dodržovat výše uváděné podmínky, tím je možné eliminovat případná bezpečnostní rizika. Děti ve věku od 12 do 36 měsíců jsou skupinou osob se zvýšeným požárním rizikem.

www.msuranie.cz/pece-o-deti-do-tri-let/


Kontakt: 
Mateřská škola U Uranie, Na Maninách 1080/29a, Praha 7 Holešovice, 170 

Bc. Jitka Dědinová
Statutární zástupkyně ředitelky
Mail: reditelka@msuranie.cz
Tel: +420 739 630 246
Mateřská škola U Uranie
Na Maninách 1080/29a
Praha 7 Holešovice, 170 00

http://www.pecovatelskecentrum.cz


Dokumenty:

Evidenční list pro dítě – Dětská skupina „Jesličky“

Žádost o přijetí dítěte do „Jesliček“ Dětská skupina