Pořádání pikniku v Praze 7 je na vybraných místech možné, avšak za určitých podmínek. Oheň v přenosném grilu je možné rozdělávat pouze na místech k tomu určených, obvykle se nazývají „pikniková místa s grilem“. Zde platí zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně. Opékání nad otevřeným ohněm je možné pouze na „veřejných ohništích“.

Piknik bez grilu a opékání lze v rámci parků Stromovka a Letenské sady pro soukromé účely pořádat volně při dodržení veřejného pořádku, ohleduplnosti k ostatním návštěvníkům parku a přírodě.PIKNIKOVÁ MÍSTA S GRILEM V PRAZE 7

LETENSKÉ SADY – v současnosti zde nelze grilovat, ale k pikniku lze využít několik míst se stoly a lavicemi: portalzp.praha.eu/letna_s_knihou

STROMOVKA – 4 pikniková místa s grilem: dvě u cesty podél Podmokelské dráhy, dvě u cesty na Císařský ostrov; v zadní části parku, tzv. za tratí, je tolerováno rozdělat gril i mimo pikniková stanoviště (v případě, že jsou všechna obsazena): portalzp.praha.eu/stromovka_sknihou

Griloviště na Výstavišti


VEŘEJNÁ OHNIŠTĚ V PRAZE 7
ŠTVANICE – 6 piknikových míst, kde lze rozdělat otevřený oheň; podél tenisových kurtů ze severní strany až k nejvýchodnějšímu cípu ostrova jsou rozmístěna ohniště; občas tam bývá k dispozici dříví posbírané údržbou ostrova, ale raději na to nespoléhejte a dřevo si přineste vlastní nebo si nasbírejte v okolí. 


Pikniková místa v pražských lesích a lesoparcích