Pořádáte-li veřejnou produkci (kulturní, společenskou nebo sportovní akci na území MČ Praha 7), je třeba to ohlásit Odboru kultury a sportu, který informuje městskou policii, Policii ČR a Hasičský záchranný sbor (HZS). I v případě, že se na vaši akci nevztahuje povinnost ohlášení k místnímu poplatku, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. Ohlášení neznamená povolení akce, má charakter jen informativní zprávy. Nenahrazuje také ohlášení k místním poplatkům ze vstupného, veřejného prostranství či ohlášení dle práva shromažďovacího.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor kultury a sportu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře č. 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz
dveře 7.03

Pořadatel (organizátor akce) ohlásí nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7 potřebné údaje na tomto formuláři.

Jakým způsobem akci ohlásit

Vyplněný formulář můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře na e-mail: podatelna@praha7.cz. Pokud se jedná o pronájem pozemku svěřeného MČ Praha 7, je nutné se obrátit na Odbor majetku, odbormajetku@praha7.cz, 220 144 056, 220 144 061. Veškeré krátkodobé pronájmy pozemků svěřených MČ Praha 7 projednává Rada MČ Praha 7, která se může vyjádřit i nesouhlasně.