Pořádáte-li veřejnou produkci (kulturní, společenskou nebo sportovní akci na území MČ Praha 7), ohlaste prosím tuto produkci Odboru kultury a sportu, který informuje městskou policii, Policii ČR a Hasičský záchranný sbor (HZS). I v případě, že se na vaši akci nevztahuje povinnost ohlášení k místnímu poplatku, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. Ohlášení neznamená povolení akce, má charakter jen informativní zprávy. Nenahrazuje také ohlášení k místním poplatkům ze vstupného, veřejného prostranství či ohlášení dle práva shromažďovacího.


Pořadatel (organizátor akce) ohlásí nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7 potřebné údaje na tomto formuláři.

JAKÝM ZPŮSOBEM AKCI OHLÁSIT

Vyplněný formulář můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře na e-mail: podatelna@praha7.cz. Pokud se jedná o pronájem pozemku svěřeného MČ Praha 7, je nutné se obrátit na Odbor majetku, odbormajetku@praha7.cz, 220 144 056, 220 144 061. Veškeré krátkodobé pronájmy pozemků svěřených MČ Praha 7 projednává Rada MČ Praha 7, která se může vyjádřit i nesouhlasně.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz