Petice je písemně nebo elektronicky podaná žádost občanů ČR, tzv. petentů, orgánům státní a veřejné moci. Každý má právo obracet se na veřejnou správu se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti veřejné správy. K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení orgánům veřejné správy a jednání s nimi je oprávněn jednotlivec i skupina obyvatel, která sestaví petiční výbor. Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.


Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

PODÁNÍ LZE UČINIT

  • osobně na podatelnu úřadu
  • elektronicky prostřednictvím aplikace ePetice v Portálu občana
  • datovou zprávou do datové schránky úřadu
  • e-mailem na e-podatelnu úřadu, je vyžadován elektronický podpis

JAK SESTAVIT PETICI

Podpisové archy musí obsahovat text petice, a pokud tomu tak není, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil a podává, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. Na podání petice nejsou předepsány žádné formuláře a podání petice není zpoplatněno.

K anonymním peticím se nepřihlíží. Za anonymní je považována taková petice, která neobsahuje jméno a adresu podatele.


LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. Vyřízení petice zabezpečuje Odbor právní. Odpověď na petici musí obsahovat odůvodněné stanovisko k obsahu petice a ke způsobu jejího vyřízení.


ZÁKONNÁ ÚPRAVA

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor právní
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Glasová Alena, Mgr.

vedoucí odboru
dveře 3.06b
tel. +420220144212
gsm. +420777597302
glasovaa@praha7.cz