Petice je písemně podaná žádost občanů, tzv. petentů, orgánům státní a veřejné moci. Každý má právo obracet se na veřejnou správu se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti veřejné správy. K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení orgánům veřejné správy a jednání s nimi je oprávněn jednotlivec i skupina obyvatel, která sestaví petiční výbor.


Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány. Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

Podání lze učinit

  • osobně na podatelnu úřadu
  • elektronicky
  • datovou zprávou do datové schránky úřadu
  • e-mailem na e-podatelnu úřadu, je vyžadován zaručený elektronický podpis

Jak

Podpisové archy musí obsahovat text petice, a pokud tomu tak není, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. Na podání petice nejsou předepsány žádné formuláře a podání petice není zpoplatněno.

Lhůta pro vyřízení

Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.

Zákonná úprava

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Strnadová Michaela, PaeDr.

vedoucí odboru
dveře 5.10
tel. +420220144233
gsm. +420731628904
StrnadovaM@Praha7.cz