Seznam stálých úkrytů na území MČ Praha 7

Ochranný úsek metra C1 na území MČ P7 Vltavská

 

 Přehled stálých úkrytů na území správního obvodu Praha 7
(území MČ Praha 7, MČ Praha – Troja)

Evidenční číslo Adresa Vlastník úkrytu Kapacita
01070042 Bubenské nábřeží 306/13 Hlavní město Praha 150
01070043 Bubenské nábřeží 306/13 Hlavní město Praha 150
01070044 Bubenské nábřeží 306/13 Hlavní město Praha 200
01070028 Dělnická 1020/54 DRUTĚVA, výrobní družstvo 150
01070005 Dělnická 411/23 Družstvo Dělnická 23 150
01070026 Jankovcova 1255/15 LEXINGTON s.r.o. 255
01070046 Jankovcova 1255/15 LEXINGTON s.r.o. 450
01070006 Jankovcova 1509/29 Hlavní město Praha 75
01070007 Jankovcova 94/41 Hlavní město Praha 90
01070008 Jankovcova 94/41 Hlavní město Praha 150
01070009 Kamenická 654/52 Hlavní město Praha 120
01070040 Královská obora 233 Hlavní město Praha 150
01070041 Královská obora 233 Hlavní město Praha 150
01070004 Ortenovo nám. 1330/14 Hlavní město Praha 100
01070001 Ortenovo nám. 928/30 Hlavní město Praha 150
01070002 Ortenovo nám. 929/31 Hlavní město Praha 125
01070003 Ortenovo nám. 931/33 Hlavní město Praha 150
01070045 Partyzánská 11/7 Pražská teplárenská a.s. 600
01070032 Partyzánská 7a Pražská teplárenská a.s. 150
01070012 Poupětova 13/20 Hlavní město Praha 150
01070011 Poupětova 34/16 Hlavní město Praha 150
01070010 Přístavní 263/4 Bytové družstvo Přístav 4 100
01070033 Přístavní 321/14 GAMATEL s.r.o. 100
01070029 Přístavní 360/2 Extol Inn s.r.o. 150
01070022 Přívozní 1054/2 RAVI PULS, spol. s r.o. 135
01070024 Přívozní 1562/1 NAOLA s.r.o. 150
01070013 Schnirchova 661/20 Hlavní město Praha 150
01070014 Šimáčkova 663/5 Hlavní město Praha 135
01070015 Šmeralova 933/24 Hlavní město Praha 150
01070017 U Měšťanského pivovaru 35/9 Hlavní město Praha 100
01070025 U Pergamenky 1455/11 FERONA, a.s. 150
01070020 U Průhonu 1099/56 Československá obchodní banka, a. s. 150
01070019 U Průhonu 927/20 levý Hlavní město Praha 150
01070018 U Průhonu 927/20 pravý Classic 7 s.r.o. 100
01070021 U Uranie 1037/14 Hlavní město Praha 150
01070016 Vrbenského 1499/38 Hlavní město Praha 600


Úprava stálých úkrytů a ochranného systému metra tak, aby byly neustále v pohotovosti
, je povinností majitele včetně jejich označení a nastavení potřebných parametrů a funkčnosti filtro-ventilačního zařízení.

Klíče od těchto stálých úkrytů, které jsou majetkem obce, včetně pověření městské části k převzetí klíčů a otevření stálých úkrytů v případě mimořádné události , je třeba předat určenému obyvateli domu (resp. jednomu ze dvou náhradníků), který v případě potřeby tento úkryt otevře a zpřístupní veřejnosti. Pověřený obyvatel domu (či jeho náhradník) bude seznámen jak s fyzickým prostorem úkrytu, tak s příslušnou dokumentací (obsluhou vzduchotechniky apod.). Vlastní nástup osob do úkrytů bude vyhlášen sirénami (kolísavým tónem), hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Ukončení bude oznámeno sirénami (táhlým tónem) a dále opět hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Z výše uvedených důvodů se doporučuje nepřetržitě sledovat hromadné sdělovací prostředky, kterými bude upřesňována další činnost a podávány nezbytné informace.

Více na Informace o ukrytí na území hlavního města Prahy.


Mapa úkrytů na území hlavního města Prahy


Co

Improvizovaný úkryt

V případě, že se v blízkosti vašeho bydliště nenalézá žádný stálý úkryt či stanice metra s ochranným systémem, je nutné si vytipovat anebo i vybudovat improvizovaný úkryt tak, že vhodný suterénní prostor zcela nebo částečně pod úrovní okolního terénu s co nejmenším počtem otvorů si svépomocí přizpůsobíte.

Jak

K vytvoření improvizovaného úkrytu můžete využít prostory ve vašem domě, jako jsou kočárkárny, prádelny, sušárny, chodby, sklepní kóje apod. Improvizovaný úkryt samozřejmě nesmí být v blízkosti skladů hořlavin či jiných nebezpečných látek či jím nesmí procházet dálkové rozvody inženýrských sítí. Pro jednu osobu počítejte s cca 1,5 m2 podlahové plochy.

V případě úniku nebezpečné látky je zpravidla nutné vyhledat úkryt ve vyšších patrech budov, utěsnit okna a dveře a vypnout ventilaci.

Osobní nebo věcnou pomoc při mimořádných událostech musí na výzvu starosty obce či velitele zásahu poskytnout každá fyzická osoba (ustanovení § 25 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému). Jedná se zejména o účast při společném budování úkrytu, vyklizení vhodných prostor, uvolnění přístupových cest a zvýšení ochranných vlastností vytipovaného prostoru.

Zaměřte se především na zvýšení plynotěsnosti úkrytu a jeho odolnosti proti destrukci, úpravu únikových cest, ale i zajištění větrání. Utěsněte otvory ve stěnách (okna, dveře a prostupy), podepřete stropy, vybavte prostor nutným nábytkem a nezapomeňte na vyprošťovací nářadí (lopatu, krumpáč, sochor apod.). Zřiďte nouzové WC. Současně překontrolujte funkci hlavního uzávěru plynu, vody, páry atd. v domě pro případ destrukce domu. Další podrobnosti o úpravách a vybavení úkrytu můžete získat na místním úřadě. Neváhejte využít dostupných materiálů nalezených v okolí (ploty, kůlny, garáže, hřiště, nepotřebné příčky apod.).