Městský kamerový systém a jeho postupné rozšiřování na území MČ Praha 7 má za úkol řešit specifické problémy v oblasti zajištění veřejného pořádku, pouliční kriminality a zvyšování pocitu bezpečí především v lokalitách, které jsou občany považovány za méně bezpečné. Městský kamerový systém má působit především v oblasti prevence. V případě represivních opatření přispívá k včasnému odhalení a následnému vyhodnocení trestného činu.


Kde

Obvodní ředitelství městské policie MČ Praha 7
Praha 7, Holešovice, Argentinská 1098/17
tel.: 222 025 970
e-mail: operacni.p7@mppraha.cz

Co

 

Do Městského kamerového systému hl. m. Prahy je současně integrováno 81 kamer Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) a 850 kamer Dopravního podniku hl. m. Prahy – Metro (DP – M).

 

Zdroj: http://magistrat.praha.eu

Jak

Vedle zřejmého bezpečnostního aspektu slouží městský kamerový systém rovněž jako rychlý zdroj informací při vzniku mimořádných událostí, mezi které můžou patřit povodně, rozsáhlé požáry či velké dopravní nehody.

Z pravidelného hodnocení Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy rovněž vyplývá, že v místech monitorovaných kamerami došlo ke zlepšení úspěšnosti zásahů proti pachatelům trestné činnosti (zejména při vloupání do motorových vozidel), i proti osobám, které různým způsobem narušují veřejný klid a pořádek. Z některých lokalit byla kriminalita zcela vytlačena.

Výsledky využívání MKS Policií ČR – Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Zdroj: http://magistrat.praha.eu

Stav Městského kamerového systému na území MČ P7 ke dni 15.9.2016

Číslo kamery Adresa kamery Umístění Praha 7
1 AC Sparta-pok. Č. 4-Král.obora  AC Sparta Praha a.s.,Milady Horákové 1066/98,
2 AC Sparta-pok. Č. 4-parkoviště pevná AC Sparta Praha a.s.,Milady Horákové 1066/98,
3 AC Sparta-pokladna č.4 AC Sparta Praha a.s.,Milady Horákové 1066/98,
4 Argentinská VO Argentinská sloup VO 701391
5 Bubenečské nábřeží VO Bubenečské nábřeží VO 701302
6 Dělnická-Jankovcova VO Dělnická-Jankovcova VO 701627
7 Dukelských hrdinů – Strojnická VO Dukelských hrdinů sloup VO 700123
8 Farského 1,sv. Antonín Farského 1/1385 – Kostel sv. Antonína – roh
9 Fr. Křížka-pplk.Sochora Františka Křížka 26/736 – dům
10 Fr.Křížka 2 Fr.Křížka 2/490 – roh 
11 Heřmanova,Farského 12/1388 Heřmanova 1388 – roh
12 Holešovice Metro – Plynární Plynární 39 – střecha Metro
13 Jankovcova – U Uranie VO Jankovcova sloup VO 704264
14 Jankovcova – U Vody U Vody 1403/1-fasáda
15 Jateční – Komunardů VO ( otočná ) Eltodo Citelum – Jateční VO 701 760
16 Jateční – park VO (pevná)  Eltodo Citelum – Jateční VO 701 760
17 Jateční 17 Jateční 17/1457 – roh
18 Kamenická-U akademie   U akademie 2/172 – roh
19 Komunardů VO Komunardů VO 701453
20 Korunovační 30 Korunovační 29/630 – dům
21 Kostelní 42 Kostelní 42/1320 – střecha 
22 Kyvadlo – pevná Kyvadlo – sloup VO 700164
23 Kyvadlo – vlajka pevná Kyvadlo – sloup VO 700165
24 Kyvadlo-otočná Kyvadlo-vlajkový stožár býval. památníku Stalina
25 Letenské náměstí –  Billa M.Horákové  č.p. 384/83
26 Letenské náměstí 6 Letenské náměstí 6 – roh
27 Mercurie, Argentinská 38 Argentinská 38/286 – střecha
28 Metro nádraží Holešovice VO Eltodo Citelum ul. Plynární VO 701 116
29 Metro Vltavská VO Eltodo Citelum VO 702 288 při výstupu z metra
30 Na Šachtě U Výstaviště 1/262 – dům
31 Nádraží Holešovice Metro Nádraží Holešovice-vestibul  Metra
32 Negrelliho viadukt Bubenská 1-kulturní dům Vltavská-střecha budovy
33 Ortenovo náměstí VO Ortenovo náměstí VO 701143
34 Ortenovo náměstí VO Ortenovo náměstí, sloup VO 701 095
35 Ortenovo náměstí VO-pevná IP Ortenovo náměstí, sloup VO 701 095
36 Osadní – Club Mecca VO Eltodo Citelum sloup VO 701 892 v ul.U Průhonu
37 Plynární – Argentinská Argentinská 38/286 – střecha
38 Plynární – Cross pevná VO Eltodo Citelum, ul. Plynární VO 701 129
39 Přístavní, V Háji 31 Přístavní 38/1110 – roh
40 Rajská ul. č. 3 Rajská ul.  3/333 – dům
41 Řezáčovo nám. Heřmanova 1388 – roh s ulicí Farského
42 Schnirchova – Šimáčkova Zákl. umělecká škola,Šimáčkova 1452/16-fasáda
43 Sparta – tram.zas. VO pevná Milady Horákové VO 700727
44 Sparta -M.Horákové VO M.Horákové VO 700971
45 Sparta VO-pevná-Hradčany Milady Horákové – VO 700 727
46 Sparta VO-pevná-U Sparty Milady Horákové – VO 700 727
47 Strossmayerovo náměstí  VO  Strossmayerovo náměstí  VO 700377
48 Troja před ZOO VO  U Trojského zámku VO 703429
49 Trojská – Pod lisem DP Trojská-Pod lisem, sloup DP
50 Trojská lávka VO Pod Havránkou, sloup VO
51 Trojská ul. 7 DS Trojská 7/634 (Diplomatický servis)
52 Tusarova – Armáda spásy VO-otočná Tusarova, sloup VO 701 697
53 Tusarova – Armáda spásy VO-pevná IP Tusarova, sloup VO 701 697
54 Tusarova 35 Tusarova 35/429 – roh 
55 Tusarova č.21 Tusarova  21/790, Osadní – roh
56 Tusarova park Tusarova 790/21, Osadní – roh Základní školy
57 U Sparty,Jana Zajíce 2 Milady Horákové 98 (sloup konstrukce ochozu stadionu)
58 Veletržní – Duk.Hrdinů 45 Dukelských Hrdinů 45/47(Veletržní palác střecha)
59 Vltavská,Bubenská 1 Bubenská 1-kulturní dům Vltavská-střecha budovy
60 Vrbenského – Malá Plynární VO Vrbenského VO 701081
61 Vrbenského VO Vrbenského VO 701042
62 Výstaviště VO U Výstaviště VO 700838
63 Výstaviště-Bubenská 20 Bubenská 20/122  – roh
64 Wilsonova Bubenská 1-kulturní dům Vltavská-střecha budovy